Scatter i Bubble grafikoni u Excel izveštajima

XY (Scatter Chart) je je tip grafikona koji je pogodan za poređenje dve serije podataka. Dobar primer gde može dobro da se primeni je analiza konkurencije. Ukoliko želite npr. da na x osi prikažete prihode, a na y osi dobit, Excel će nacrtati tačku na preseku, a na osnovu ove informacije možete da prepoznate koliko dobro se koja kompanija kotira. Podtip Scatter grafikona zove se Bubble, a on omogućava da umesto tačke prikažete krug čiji dijametar prezentuje neku informaciju, npr. veličinu aktive ili broj zaposlenih…

Pročitajte

Waterfall chart u Excel izveštajima

„Vodopad“ (Waterfall chart) je specijalna vrsta Excel grafikona koja pomoću kolona prikazuje promene između zadate početne i krajnje vrednosti, kao i sve pozitivne i negativne doprinose od početka do kraja perioda posmatranja. Ovaj grafikon na slikovit način prezentuje šta se sve dešavalo u određenom periodu, a u njemu se lako uočavaju momenti kada nešto nije bilo u redu sa poslovanjem te je potrebno preduzeti korektivne mere…

Pročitajte