PC Press Studio

AB Soft održao tradicionalni godišnji skup partnera i korisnika u Beogradu

Početkom decembra, kompanija AB Soft je održala svoje tradicionalno savetovanje. I ove, kao i prethodnih godina, preko dvesta korisnika AB Soft poslovnih programa, partnera i predstavnika medija okupilo se u hotelu “M” u Beogradu, kako bi prisustvovali skupu.

PCPress.rs Image

Predavanja su organizovana u dve sale. U prvoj sali glavna tema bile su izmene u programskom sistemu koje su rezultat izmena zakona u 2018. godini. Najpre, tu je svakako izmena u Zakonu o PDV-u, ali i obaveza registracije faktura korisnika budžeta na sajtu CRF i još neke izmene zakona i njihovo sprovođenje kroz AB Soft ERP. Kako se AB Soft aplikacije stalno nadograđuju novim mogućnostima, ovo je ujedno bila prilika da se posetioci upoznaju sa novim mogućnostima i da zajedno sa stručnjacima iz podrške AB Softa razmotre mogućnost korišćenja nekih novina u svojim kompanijama.

Pošto je sprovođenje popisa imovine zakonska obaveza koju većina kompanija organizuje na kraju poslovne godine  na skupu je još jednom pokazano kako da ove aktivnosti sprovedete kroz neke od AB Soft modula. Osim popisa pokazane su sve obrade koje treba sprovesti kroz razne aplikacije kako bi se poslovna godina uspešno završila.

Pročitajte i:  WMS softver: za tačan uvid u vaše skladište

Ujedno je ova prilika iskorišćena da se velikom broju korisnika prezentuje web portal za podršku, što će u narednoj godini biti primarni vid podrške korisnicima. 

PCPress.rs Image

Paralelno, u drugoj sali odvijala su se predavanja po temama koje su manje knjigovodstvene prirode. U prvom delu savetovanja prikazane su nove mogućnosti AB Soft aplikacije Zbir. Zbir je najmlađa aplikacija u AB Soft ponudi standardnih modula. Namenjena je periodičnom generisanju velikog broja faktura u preduzećima koja pružaju usluge velikom broju korisnika – prvenstveno javno komunalna preduzeća. Aplikacija je povezana sa knjigovodstvenim modulom.

Druga, veoma važna tema u drugoj sali, je bila zaštita podataka o ličnosti, te dva veoma važna zakona koja su stupila na snagu u 2018 godini – Zakon o zaštiti podataka ličnosti za Srbiju i GDPR u Evropskoj Uniji. Uredba koja je u Evropskoj Uniji u primeni od 25. maja ove godine, podigla je dosta prašine. Sličan Zakon kod nas je stupio na snagu 21. novembra, a u primeni će biti od avgusta naredne godine. Na predavanju korisnici su se upoznali sa oba zakona, sa izmenama u aplikacijama koje treba da omoguće lakšu primenu u njihovom poslovnom okruženju, ali I sa novimana u radu AB Softa koje iziskuju ova dva zakona.

Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

PCPress.rs Image

Treća tema druge sale se odnosila na tehničke aspekte sigurnosti informacija kao i Azure implementaciju kroz praktičan primer upotrebe Azure resursa u implementaciji AB Soft informacionog sistema.

Izvor:  AB Soft

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,