BIZIT plus

Adizes Challenging Practice: Program za razvoj top menadžera

Adižes SEE nakon dvadeset godina rada na razvoju kompanija i pojedinaca je pokrenuo  edukativni program – Adizes Leadership Program. Odličili su se da uz pomoć uspešnih vlasnika i direktora – mentora prenesu svoja znanja i iskustva pojedincima koji su spremni da omoguće rast i razvoj svojih kompanija.adizes see pcpress challenging practice

Kome je namenjen Challenging practice program?

Ovaj program je namenjen i osmišljen za preduzetnike i top menadžere koji su spremni da načine naredne korake u razvoju svojih kompanija, perspektivnim i ambicioznim kandidatima za top menadžere. Ono što je zanimljivo je da je prilagođen i poseban program za sukcesore u porodičnim firmama.

alpProgram učesnicima pruža mogućnost učenja kroz iskustvo iskusnih lidera kao i da kroz nove kontakte u budućnosti razmenjuju sopstvena iskustva. Program je razvijen u modelu 1+1 godina sa fokusom na iskustveno učenje i razmenu iskustava, kao što sam naziv kaže – Challenging Practice.

Kada počinje prijem za Challenging practice program?

Prijem je već počeo, a nova grupa u Beogradu krenuće sa radom 22. oktobra 2015. godine. Svi zainteresovani kandidati i oni koji sebe prepooznaju kao buduće top menadžere i rukovodioce mogu se prijaviti na bgoffice@asee.rs.

Preuzmite program OVDE.

Facebook komentari: