ERP 2024

AI kamera koja fotografije pretvara u stripove

Iako su kamere obično dizajnirane tako da snimljene prizore što vernije sačuvaju od zaborava, nove tehnologije kreću u nekom drugom smeru, a jedan od najboljih primera je kamera Draw This.

Naime, pomenuta kamera koristi neuralne mreže za prevođenje fotografija u pomalo nevešte crteže, koji podsećaju na one iz crtanki dece mlađeg uzrasta. Kreator ovog proizvoda, Dan Macnish, mapirao je na milione crteža iz Google-ove igreQuick, Draw,“ te ih podelio u kategorije koje procesor fotografija može lakše da prepozna. Nakon toga je kamera, ojačana Raspberry Pi momentom, osposobljena da proizvodi jednostavne stripove, a uz pomoć toplotnog štampača.

Oni koji su testirali kameru kažu da je najbolji deo iskustva čekanje na rezultat, te nestrpljenje da se vidi na koji način su neuralne mreže interpretirale snimljeni prizor. Tako sobna biljka lako može da postane čaša za vino, a najbliži prijatelj da se pretvori u neko mrljoliko biće sa druge planete, te se, izgleda, ovde više radi o sistemu u okviru kojeg se veštačka inteligencija bavi umetnošću koju nije moguće unapred predvideti, nego o tačnom prevođenju fotografije u žvrljotinu.

Pročitajte i:  Google je počeo da blokira veb sajtove sa vestima

Izvor: Engadget

Facebook komentari: