Računari i Galaksija

Akord Basic stiže na tržište

Da bi paletom Akord poslovnih programa podržali poslovanje kompanija tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, novosadska komanija Ipsylon je „popunila prazninu“ između Akord ERP‑a i Akord Micro‑a. Karika koja je nedostajala pokriva segmet srednjih preduzeća i knjigovodstvenih agencija i stiže na domaće tržište pod imenom Akord Basic

Slika 1. Opšte knjiženje u RiF modulu
Slika 1. Opšte knjiženje u RiF modulu
Slika 2. Blagajna u modulu RiF
Slika 2. Blagajna u modulu RiF
Slika 3. Analitika konta u modulu RiF
Slika 3. Analitika konta u modulu RiF

Akord Basic donosi kvalitetnu softversku podršku za korisnike koji žele da imaju knjigovodstvo, bilo interno ili eksterno, integrisano sa ostalim poslovnim procesima u istom programskom paketu. Svoju maksimalnu funkcionalnost pokazuje kada ga koriste i preduzeće i agencija koja mu vodi knjigovodstvo, jer tada dolazi do izražaja puna usklađenost. Preduzeća u svakom momentu, bez odlaska kod knjigovođe, imaju pun uvid u svoje poslovanje, odnosno realne podatke o stanju naplate i potraživanja, isteklim valutama, stanju zaliha u magacinu itd. S druge strane, knjigovodstvenim agencijama je omogućeno automatsko knjiženje dokumenata i vođenje svih knjigovodstvenih procesa preduzeća bez obzira na njihov broj.

Puna funkcionalnost

Prelaskom na Akord Basic omogućeno je zadržavanje celokupne istorije i svih podataka iz dotadašnje verzije. Od ovog meseca je omogućeno registrovanje na osnovnu verziju aplikacije preko kompanijskog sajta www.akord.rs.

Sve funkcionalnosti koje su sadržane u Akord Micro Web softveru sastavni su deo i Akord Basic‑a: kompletno robno‑materijalno poslovanje u maloprodajama i veleprodajama, zasebno ili u kombinaciji, kao i sve vrste uslužnih i servisnih delatnosti, uz obilje izveštaja i funkcionalnosti za poslovno planiranje i odlučivanje. Document Management System (DMS) je implementiran u sve ključne funkcionalnosti Akord Basic‑a, omogućavajući kvalitetno organizovanje, skladištenje i upravljanje dokumentima.

Najvažnija novina jeste Akord Basic modul RiF (Računovodstvo i finansije). On sadrži sve neophodne funkcionalnosti za administraciju knjigovodstva, kao što su administriranje dobavljača, kupaca i kontnog plana, podešavanje knjiženja, izvoda, definisanje tekućih računa, kursne liste itd.

Osnovne knjigovodstvene funkcionalnosti su evidentiranje dokumenata koji se „parkiraju“ za knjiženje i nekoliko načina njihovog knjiženja. RiF modul sadrži i funkcionalnosti za blagajničko poslovanje. Paušalno i prosto knjigovodstvo takođe su sastavni deo RiF modula, predviđeni za klijente sa najmanje zahtevnim knjigovodstvom. RiF modul obuhvata sve osnovne i zakonski propisane knjigovodstveno‑finansijske izveštaje. Nudi se analitika i sintetika konta, pregled evidentiranih dokumenata i naloga, analitika i sintetika komitenata, istekle valute, KPR, KIR itd.

U Microsoft oblaku

Korisnici Akord Web softvera su među prvima u regionu čiji su podaci obrađuju i čuvaju na Cloud serverima Microsoft‑a, čime je postignut najviši nivo bezbednosti i dostupnosti podataka 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Ne zahteva se nikakvo dodatno ulaganje u opremu. Mesečna obaveza korisnika je samo uplata licence u iznosu od 25 evra, s tim da za knjigovodstvene agencije postoje posebni modeli obračuna i značajne finansijske povoljnosti.

Održavanje i prava korisnika na nove funkcionalnosti i unapređenja programa uračunati su u osnovnu cenu softvera. Usklađenost programa sa zakonskim promenama, kao što su promene u obračunu PDV‑a, ličnih dohodaka itd., radi se online i ova usluga je zagarantovana i uračunata u mesečnu cenu licence.

Biljana Sredić

(Tekst objavljen u časopisu PC#199)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi:

2 thoughts on “Akord Basic stiže na tržište

Comments are closed.