BIZIT plus

Bank of England to neće zvati Britcoin, ali kaže da će digitalna funta „verovatno biti potrebna u budućnosti“

Bank of England i HM Treasury izjavili su da će Velikoj Britaniji verovatno trebati digitalna verzija funte u nekom trenutku.

PCPress.rs Image

Tehnički dokument kaže da blokčejn verovatno nije dorastao poslu

Oni su započeli proces konsultacija kako bi unapredili planove za valutu kako bi nacija bila spremna ako se donese odluka da se osvetli ono što je u šali bilo nazvano “Britcoin”. U konsultativnom dokumentu koji opisuje digitalnu valutu centralne banke (CBDC – central bank digital currency) navodi se da su dve gorepomenute institucije već razmatrale Britcoin. Na osnovu tih napora, oni „procenjuju da će verovatno digitalna funta biti potrebna u budućnosti“. Još je rano da se obavezujemo na izgradnju infrastrukture za jednu, ali smo uvereni da su dalji pripremni radovi opravdani“, navodi se.

Odvojeni radni dokument o radnoj tehnologiji digitalne funte, opisuje aspekte tog posla koji su najviše povezani sa registrom – uključujući potrebu za centralnom knjigom za čuvanje korisničkih bilansa. U razmatranju kako najbolje napraviti tu knjigu, autori lista bi mogli da se nađu iritantnim glupanima sa sledećim zapažanjem:

“Distributed ledger tehnologije i rešenja zasnovana na blokčejnu mogu imati prednosti u garantovanju doslednosti i otpornosti, ali takođe predstavljaju izazove privatnosti, skalabilnosti i bezbednosti. Tehnologije distribuiranih baza podataka sa centralnim upravljanjem mogu da postignu ledger zahteve bez takvih ograničenja. Stoga, ove tehnologije mogu biti prikladne za core ledger  dizajn”.

Tehnički dokument takođe razmatra da li će biti potrebna funkcionalnost oflajn plaćanja da bi se poboljšala otpornost, želja za integracijom sa postojećim sistemima plaćanja (uključujući međusobnu razmenu fizičkog novca) i funkcije programiranja koje omogućavaju pružaocima usluga plaćanja i spoljnim provajderima interfejsa za usluge da dodaju funkcionalnost CBDC-u. Ali takve stvari su godinama daleko – ako digitalna funta uopšte i bude postojala. U dokumentima i propratnom saopštenju se ističe da u ovom trenutku nije doneta odluka da se nastavi sa valutom.Ako Britcoin ikada dobije zeleno svetlo, dokumenti pokazuju da će za njegovu izgradnju biti potrebno nekoliko godina i da će biti potrebna velika pažnja kako bi se osiguralo da javnost razume da valuta pruža istu privatnost kao i gotovina.

Opšta tema saopštenja i pratećih dokumenata je da Velika Britanija ne može da odbaci CBDC, jer njeni trgovinski partneri i saveznici već rade na sopstvenim ekvivalentima. Kineski digitalni juan već uveliko kruži, a Indija je debitovala sa digitalnim rupijem u decembru 2022.

„Kako svet oko nas i način na koji plaćamo stvari postaju digitalizovaniji, slučaj digitalne funte u budućnosti nastavlja da raste“, stoji u konzerviranom citatu guvernera Bank of England Endrua Bejlija. „Digitalna funta bi obezbedila novi način plaćanja, pomogla preduzećima, održala poverenje u novac i bolje zaštitila finansijsku stabilnost”.

Ali to nikako nije način da se zameni papirni novac. U svakom slučaju, ne odmah. U saopštenju se navodi da bi se „ograničenje udela pojedinaca primenilo barem u uvodnoj fazi“ kako bi se „postigla ravnoteža između podsticanja korišćenja i upravljanja rizicima, kao što je potencijal za velike i brze odlive iz bankarskih depozita u digitalne funte“. Takođe se mnogo pominje da digitalna funta ne bi bila nikakva kriptovaluta ili tokenizovana imovina.

„Za razliku od kriptoaktive i stabilnih kovanica, digitalnu funtu bi izdavala Bank of England, a ne privatni sektor“, navodi se u saopštenju. To znači da će imati suštinsku vrednost i da neće biti nestalan – za razliku od kriptoaktive bez podrške – jer bi postojao centralni autoritet da to podržava.

„Odluka o tome da li će se implementirati digitalna funta biće doneta sredinom decenije i u velikoj meri će se zasnivati na budućem razvoju novca i plaćanja“, navodi se u saopštenju, dodajući da bi najranije moguće vreme pokretanja britanskog CBDC „moglo biti druga polovina decenije“.

Izvor: Theregister

Facebook komentari: