Banke u Srbiji nezakonito naplatile preko 100 miliona evra

Donesena je prva pravosnažna presuda od strane Apelacionog suda u Beogradu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita, odnosno proviziju za obradu kredita. Radi se o jednokratnom trošku koji banke naplaćuju prilikom odobrenja kredita, odbijajući ga u određenom procentualnom iznosu od iznosa odobrenog kredita.

PCPress.rs Image

Presudom je utvrđeno da je ništavna odredba ugovora kojom je ugovorena ova naknada, a koja je suprotna članu Zakona o obligacionim odnosima, koji definiše kamatu kao jedinu cenu kredita. Sud u presudi konstatuje da nije jasno na koje stvarne troškove se odnosi naplata ove provizije, ni da li ih stvarno ima, s obzirom na to da je banka sve svoje troškove morala već da uračuna u kamatu, kao cenu prodatog novca.

„Banke u Srbiji su na ovaj način, u poslednjih 15 godina, od građana i privrede Srbije naplatile više od 100 miliona evra. Samo na stambenim kreditima, kojih u Srbiji trenutno ima oko 90.000, ako se uzme da je prosečan iznos kredita bio oko 50.000 evra, a prosečan procenat naplaćene provizije za obradu kredita bio jedan odsto, dolazi se do iznosa od 45 miliona evra naplaćenih samo na ovom tipu kredita“, navodi Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva.

Da je ovaj trošak fiktivan, a ne stvarni trošak, pokazuje poređenje dva kredita, jednog na iznos od 1.000 evra a drugi na iznos od 10.000 evra. Banka sa oba klijenta obavi isti posao realizacije kreditnog posla i na oba kredita naplati jedan odsto od odobrenog iznosa, što znači da na prvom zaradi deset evra, a na drugom 100 evra, za potpuno isti posao. Prema Gavrilovićevim rečima, pravo na povraćaj imaju korisnici kredita koji su platili proviziju za obradu kredita, bez obzira na to da li je reč o fizičkim ili pravnim licima. Pravo na povraćaj se ostvaruje tužbom i postupak je moguće pokrenuti bez obzira na vrstu kredita i valutu u kojoj su krediti isplaćeni.

Izvor: B92

Facebook komentari: