Računari i Galaksija

Bezbednost podataka iz telefona

PCPress.rs ImageČinjenica je da mali broj korisnika dobro poznaje zakonske regulative kada su u pitanju telekomunikacije. U svakoj državi postoji posebno regulatorno telo čiji je zadatak da definiše zakone koji moraju da poštuju svi prisutni na tržištu telekomunikacija. Korisnicima su na raspolaganju i razna udruženja potrošača (kod nas ne tako aktivna) koja se brinu o zaštiti prava potrošača. Problem prilikom čitanja regulativa nastaje i u slučaju da korisnik ne poznaje engleski jezik jer je po EULA (End User Licence Agreement) sporazumu većina tekstova napisana na engleskom jeziku. U Nemačkoj je problem rešen uvođenjem sporazuma AGB po kome pored svakog teksta na engleskom mora da piše i tekst na nemačkom jeziku, dok je engleski tekst prvi napisan. Nemački zakon takođe dozvoljava da tekst sa engleskog bude u potpunosti preveden na nemači jezik i da se engleski jezik ne piše. Vrlo je moguće da korisnici čak i pored poznavanja engleskog jezika imaju problema sa razumevanjem teksta koji je napisan jer se radi o stručnim izrazima tako da bez rečnika sa stručnim terminima korisnik može imati problema za razumevanje teksta. Ukoliko poštuju zakonske normative, korisnici ne moraju da brinu da li će ih štititi zakon u slučaju neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. Sud je nadležan za bilo kakve povrede pravilnika kao što se pokreće slučaj i za bilo kakav drugi prekršaj. Međutim korisnici se često oglušuju na apele da ne dele privatne informacije preko mreže  sami sebi stvaraju probleme. Korisnici se često maltretiraju nepotrebnim pitanjima. Naime, vrlo je česta pojava da se korisnicima postavljaju stalno ista pitanja u stilu “potvrdite … ” ili “da li prihvatate … ” koja iako veoma važna, umeju da budu i naporna. U zapadnim zemljama, regulatorna tela su se posebno pozabavila ovakvim slučajevima u nastojanju da spreče bombardovanje korisnika nepotrebnim sadržajem i da se korisnicima tačno i u kratkim crtama predoči koji su rizici korišćenja određenog servisa i koje posledice će korisnici snositi ukoliko se ne budu pridržavali pravila i uslova korišćenja servisa. Zakon je primenljiv samo u slučaju da su obe strane unapred potpisnice pomenutog sporazuma.

Pročitajte i:  FortiSASE potpuna sajberzaštita od korisničkog uređaja do cloud-a

Opširnije na sajtu connect.pcpress.info

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,