BIZIT plus

U prodaji je connect 008

connect_008_cover

mobilna telefonija

Nasuprot vetru

Broj korisnika iPhone‑a neprestano raste. Ipak, ne žele svi da plove nizvodno zajedno sa masom. Da li HTC-ovi, LG-ovi i Samsung-ovi novi smart telefoni mogu da zaustave taj trend?

Sve o Android-u

Kako je nastao i kako se razvijao operativni sistem Android? Od izlaska Cupcake-a pa do poslednje verzije Honeycomb prošlo je nešto više od dve godine. Pročitajte naš kratak osvrt na razvoj ovog operativnog sistema

Detaljni testovi mobilnih i smart telefona:

 • Acer beTouch E210
 • Acer Liquidmini
 • HTC Desire S
 • HTC Incredible S
 • HTC Sensation
 • LG Optimus Black
 • Nokia E6-00
 • Nokia X7
 • Samsung Galaxy Gio
 • Samsung Nexus S I9023
 • Sony Ericsson Xperia Play

connect professional

Vaše podatke, molim!

Nakon kupovine smartfona, korisnici su izloženi opasnosti od povrede integriteta svojih podataka. Koliko su korisnički podaci stvarno poverljivi?

Fiksni ili mobilni, svejedno je

Kon­ver­gen­ci­ja fik­snih i mo­bil­nih ser­vi­sa je nov pristup tele­ko­mu­ni­ka­ci­onim u­slu­ga­ma. Da li će biti uki­nu­te de­ce­nij­ske gra­ni­ce i­zmeđu ovih ser­vi­sa?

Rad u oblacima

Mo­to ovo­go­di­šnjeg saj­ma Ce­BIT bio je Cloud Computing (računar­stvo u o­bla­ku). Za­što je „o­blak“ to­li­ko a­trak­ti­van za po­slov­ne ko­ri­sni­ke da je pos­tao cen­tral­na te­ma naj­većeg svet­skog saj­ma računar­stva?

Pročitajte i:  10 najboljih aplikacija za Android pametne telefone koje biste odmah trebali preuzeti

connect u kući

Mrežna multimedija: ko je ko?

Potrošačima nude servisi pod opskurnim i tehnički pogrešnim nazivima, recimo, „kablovska TV preko satelita“. Pogledajmo šta se krije iza ovakvih termina.

redovne rubrike

 • Top lista telefona sa preko 150 aktuelnih modela
 • Tarife: Uporedni pregled prepaid, postpaid i internet tarifa mobilnih operatora
 • Tarife: Telefoni za groš – koje modele nude mobilni operatori za 1 dinar
Facebook komentari: