#BIZIT 2016: Uštedite novac sistemom za upravljanje mrežom

Svedoci smo brzog razvoja SDN (softverski definisanih mreža), za sada uglavnom namenjenim velikim Data Centar i Telco sistemima. Kada govorimo o korporativnim mrežama, trenutna SDN rešenja su preskupa i nedostupna većem delu korisnika. Kompanija Allied Telesis je razvila napredan SDN koncept prihvatljiv čak i veoma malim korporativnim korisnicima. Ukoliko želite potpunu automatizaciju upravljanja mrežnom infrastrukturom, Allied Telesis Management Framework je pravo rešenje za Vas.

maxresdefault
AMF vam obezbeđuje:
–    Centralno upravljanje sistemom putem komandnog ili grafičkog intuitivnog i jednostavnog interfejsa. Vrlo jednostavnu konfiguraciju i upravljanje svom mrežnom opremom čime štedite vreme, smanjujete šansu za greškom, a pre svega potrebu za većim brojem mrežnih stručnjaka. Ovako automatizovano upravljanje pre svega povećava efikasnost IT stručnjaka a samim tim štedi novac kompaniji.
–    Auto-provisioning – Ukoliko se javi potreba za proširenjem postojeće mreže, AMF sistem je jednostavno prepoznaje, određuje mesto i namenu, i nadograđuje odgovarajućim konfiguracijom i softverom.
–    Auto-backup – upravljanje i čuvanje konfiguracija i FW-a svih uređaja u mreži na jednoj ili više lokacija uz svakodnevno ažuriranje. Ovaj automatizovan proces osigurava da i ako dođe do problema funkcionisanje sistema je očuvano.
–    Auto-recovery – Zamena neispravne opreme prilikom čega zamenski uređaj automatski biva prepoznat od strane sistema i konfigurisan (zero-touch konfiguracija). Više nema potrebe da IT inženjeri putuju na udaljene lokacije kako bi doneli opremu i konfigurisali je. Dovoljno je uređaj povezati i ostaviti AMF sistemu da ga konfiguriše.
–    Auto-upgrade – Upgrade softvera ili konfiguracije celog ili dela sistema samo jednom komandom. Veoma se jednostavno svi uređaji mogu nadograditi novim konfiguracijama ili novim FW-om, i to ako je reč o većem broju uređaja aktiviranjem Rolling Reboot opcije AMF automatski obezbeđuje da sistem bez prekida u radu nadogradi sve uređaje sekvencijalno jedan po jedan.
–    Dijagnostika sistema – AMF nudi jednostavnost kada želite zbirne izveštaje o stanju veće grupe uređaja u vašoj mreži.
I ne samo to, AMF Cloud vam nudi da vašim mrežnim okruženjem upravljate iz Cloud-a, bilo privatnog ili javnog. Korišćenjem ove mogućnosti, pristup i upravljanje sistemom je moguće sa bilo koje lokacije ili iz bilo kog dela sveta.

AMF_2014
AMF nije ograničen jednim LAN okruženjem, jednostavno možete dodati udaljene lokacije (geografski) u jedno AMF okruženje i tako omogućiti upravljanje udaljenim uređajima.
AMF je sistem koji u potpunosti ispunjava IoT (Internet Stvari) koncepte i u budućnosti će biti osnova za upravljanje svim stvarima (IP kamere, IP telefoni, tableti, i svim ostalim uređajima baziranim na IP protokolu).

Ivan Mladenović,Country Manager Balkan Region, Allied Telesis

Facebook komentari: