BIZIT plus

BIZIT seminar: Porodični forum – Otvoreno pismo Osnivaču

Započeti porodičan biznis nije lako, međutim nije lako ni održati ga uspešnim. Tek posle više godina od osnivanja firme Osnivač se jednog jutra probudi sa suštinskim pitanjem: “Kako će moj naslednik da preuzme i održi uspešno poslovanje porodične firme?”

PCPress.rs Image

U traženju odgovora na ovo pitanje Osnivača počinju da muče i druga pitanja, pogotovo ako su u porodici poremećeni odnosi a nedostaje kultura komunikacije i to pre svega na temu o poslovanju porodične firme. Poznati su mi slučajevi poteškoća u porodičnom biznisu i kada se kriza u firmi prenosi i na krizu u porodici. Kod članova porodice pojavljuje se nezadovoljstvo i pojedinačni povremeni sukobi sa Osnivačem.

U poslednjih par godina više se susrećem i sarađujem sa naslednicima nego sa osnivačima. Osnivač kao da ne želi da čuje šta će se dešavati jednog dana u porodici, kada im dete/deca stasaju za svoj život. Pojedini osnivači naslednike pripremaju planski i postepeno ih uključuju u svoj biznis. Po neki Osnivač odluči da preko noći ubaci svoje dete u vatru i glede dekreta, od prvog dana zaposlenja, imenuje na rukovodeće mesto u porodičnoj firmi, očekujući da će time rešiti problem nasleđivanja! Ili, ne daj Bože, zamislite katastrofičan scenario da se desi neočekivano, Osnivač više nije tu, a članovi porodice preko noći postaju naslednici porodične firme!

BIZIT Seminar 2021

Statistika razvoja porodičnog biznisa kod nas, kao i u mnogim zemljama u kojima je porodični biznis tradicija, nameće nepobitan argument da Osnivač u porodici, u većini slučajeva, ne razgovara o biznisu. Pri tome još jači argument je da mnoge porodične firme ne uspevaju da budu održive na dugi rok te se dešava da dve trećine porodičnih firmi propadnu jer vlasnik (Osnivač) nije uspeo da uvede svoje potomke, naslednike u rukovođenje i upravljanje svojom firmom. Na vreme i na pravi način.

Svaki član porodice ima svoje ciljeve i interese, pa se za ostvarenje takvih želja i namera koriste resursi porodičnog biznisa. Ipak dešavaju se prepreke u realizaciji tih sopstvenih interesa i ciljeva. Često su po sredi i neiskazana očekivanja, ponekada nerealna. Članovima porodice nedostaju informacije o poslovanju porodične firme a nedostaju i namere i planovi Osnivača pa takav status postaje nerazrešeni izvor porodičnih tenzija i konflikta. Dodavanjem porodičnih emocija na saznanja da je porodična firma u teškoćama dovodi do toga da odnos u porodici postaje sve složeniji. U takvim situacijama Osnivač dolazi u dilemu: kome dodeliti prednost, šta je na prvom mestu: Porodica ili Biznis?!

PCPress.rs Image

Rešenje takve dileme i jačanje porodičnog sklada treba obezbediti redovnim okupljanjem i informisanjem svih članova porodice. Takvo okupljanje Osnivač institucionalizuje uspostavljanjem Porodičnog foruma! Porodični forum je mesto na kojem se redovno sastaju svi članovi porodice, upoznaju se sa stavovima Osnivača, razgovaraju o životnim pitanjima, važnim obrascima ponašanja, izgrađuju zajedničke vrednosti porodičnog biznisa, svoje dileme iznose otvoreno, prave planove obrazovanja, informišu o tokovima novca, ostvaruje suglasje za investicije za potrebe porodice, grade odnos prema tradiciji i okruženju, stiču nova znanja, rešavaju sukobi,…

Komunikacija, komunikacija, komunikacija! Neprekidno informisanje, razmena stavova. Bez komunikacije o porodičnom biznisu odnosi u porodici postaju višedimenzijalno složeniji.

Indirektna uključenost i članova porodice u biznis kroz komunikaciju koja se ostvaruje na redovnom Porodičnom forumu na najbezbolniji način obezbeđuje da se savladaju i najveće krize, ako i kada nastanu. A još značajnije uloga Porodičnog foruma je kontinuirana uključenost mlađih članova porodice pa je takva redovna informisanost i razmena stavova pravi put ka sigurnijem i uspešnijem nasleđivanju porodičnog biznisa.

Veličina višedimenzijalne složenosti najlakše se može spoznati ako se istovremeno razmotre međuzavisni uticaji i specifičnosti različitih uloga aktera:

  • porodica,
  • rukovođenje poslovanjem,
  • pravom na (su)vlasništvo.

PCPress.rs Image

I na kraju lična (pre)poruka Osnivaču: ”Osnivač je stub, istovremeno i porodice i porodične firme. Koristite platformu Porodičnog foruma kao temelj za postizanje trajne harmonije u porodici. Dobar porodični biznis je samo onaj koji preživi više generacija. A da bi ostao porodičan uslovljen je veštinom balansiranja koji nameće dinamika porodičnog biznisa.”

Autor teksta: Miloš Švarc, savetnik ASEE Centra za razvoj porodičnih kompanija

PCPress.rs Image

Promena formata učestvovanja

Svi učesnici koji iskoriste mogućnost rane prijave za prisustvo uživo na BIZIT seminaru, mogu do 18. aprila da promene format učestvovanja i umesto uživo izaberu online praćenje, uz povraćaj dela novca od uplate. Učesnici koji se u ranom periodu prijave za online praćenje mogu kasnije promeniti status i uzeti prisustvo uživo uz doplatu i pod uslovom da bude mesta u sali Kluba poslanika. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Facebook komentari: