BIZIT plus

BIZIT seminar: Profesionalno upravljanje porodičnom imovinom

Sve više osnivača privatnih firmi i članova njihovih porodica shvata značaj profesionalnog upravljanja njihovim firmama i na tome radi. Tokom procesa tranzicije sa prve na drugu generaciju vlasnika sazreva i dublje razumevanje razlike između upravljanja biznisom i upravljanja kapitalom, odnosno imovinom. Jedan deo tog kapitala se tokom godina prirodno i razumljivo našao u džepovima, nekretninama, drugim biznisima i vrednosnim papirima osnivača i njihovih porodica.

BIZIT Seminar 2021

U zemljama sa dužom tradicijom privatnih biznisa, porodičnom imovinom se upravlja podjednako profesionalno kao i sa porodičnim biznisom. Pošto se takva potreba počela javljati i u našoj regiji, na BIZIT seminaru o porodičnim kompanijama 21. aprila otvorićemo i ovu temu, otvoriti nove vidike i približiti neke nove pojmove.

Šta je investiciona politika i odakle krenuti prilikom izrade?

U našoj regiji još uvek nije jednostavno pronaći dobrog investicionog savetnika. Međutim, pojedinci i porodice s nešto značajnijim sredstvima mogu i samostalno preduzeti korake kako bi osigurali dugoročan rast imovine i ispunjenje svojih finansijskih ciljeva. Prvi takav korak je izrada investicione politike.

Investiciona politika je dokument koji definiše ciljeve investiranja i strategije koje će se koristiti za ispunjenje ciljeva. Čak i ako se angažuje finansijski savetnik, investiciona politika igra ključnu ulogu i može se uporediti sa arhitektonskim nacrtom na osnovu kojeg će se sagraditi kuća. Kao i kod gradnje kuće, bez nacrta izvođači radova nemaju detaljan plan i veća je mogućnost greške, a ni investitor ne može uporediti krajnji rezultat sa svojim inicijalnim očekivanjima.

Slično kao što izrada porodičnog statuta ili protokola po rečima Borisa Vukića “počinje s jednim listom papira” koji definiše najvažnije oblasti, i prilikom izrade investicione politike treba krenuti od deset ključnih pitanja.

  1. U slučaju da se porodica pojavljuje kao investitor, na koji način će se donositi odluke unutar porodice? Ko je ispred porodice ovlašten za komunikaciju s eksternim saradnicima?
  2. Koja je svrha investiranja, kvantifikovani cilj i vremenski horizont? Koji je period za vreme kojeg investirana sredstva neće biti potrebna? Na primer moramo uštediti XXXXX evra u narednih 15 godina kako bismo platili studije u inostranstvu za decu.
  3. U koje vrste imovine (deonice, obveznice, gotovina, nekretnine, zlato, privatni biznis, startupi, Bitcoin…) i u koja geografska područja će se investirati, te u kom obimu? S druge strane, koje vrste imovine ne želimo u portfoliju?

Koja su ostala pitanja, u šta se može investirati, šta su family business office…. pričamo 21. aprila 2021. godine na trećem BIZIT seminaru o porodičnim kompanijama “Iskrene priče o (ne)uspehu”.

Autor teksta: Adnan Misimović, član uprave Megamix Sarajevo

PCPress.rs Image

Biografija predavača

Adnan Misimović je proveo devet godina u porodičnoj firmi Megamix iz Sarajeva (distribucija i logistika), od čega pet kao izvršni direktor. Pre toga je tri godine radio u marketingu za nemačku korporaciju Henkel u Beču i Beogradu. Završio je MBA studije na Poslovnoj školi Bled. Poslednjih godina se aktivno bavi profesionalnim upravljanjem imovinom i investicijama. Na predstojećem BIZIT seminaru koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom, Adnan će govoriti na temu “Profesionalno upravljanje porodičnom imovinom”Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

PCPress.rs Image

Promena formata učestvovanja

Svi učesnici koji iskoriste mogućnost rane prijave za prisustvo uživo na BIZIT seminaru, mogu do 18. aprila da promene format učestvovanja i umesto uživo izaberu online praćenje, uz povraćaj dela novca od uplate. Učesnici koji se u ranom periodu prijave za online praćenje mogu kasnije promeniti status i uzeti prisustvo uživo uz doplatu i pod uslovom da bude mesta u sali Kluba poslanika.

Facebook komentari: