BIZIT seminar: Šta bi osnivači i naslednici porodičnih kompanija mogli da urade pre biznis transfera kako bi tranzicija bila što uspešnija?

Da bi tranzicija bila uspešna osnivači i naslednici, pre svega, treba kvalitetno i otvoreno da komuniciraju o svim aspektima prenosa kompanije na naslednike. To dakle podrazumeva adekvatne pripreme i to pripremu kompanije, osnivača, naslednika pa na kraju i pripremu menadžmenta (ukoliko u kompaniji postoji profesionalni menadžment).

PCPress.rs Image

U formalnom smislu, a kao rezultat komunikacije, osnivači i naslednici bi mogli da pristupe pisanju i potpisivanju porodičnog protokola.

Porodični protokol je dokument koji teži da na sveobuhvatan način reguliše prava, obaveze i odgovornosti članova porodice u odnosu na porodični biznis a čija sadržina uključuje ciljeve i vrednosti porodice; organe putem kojih se ostvaruje delovanje i način i delokrug rada tih organa; obrazovanje članova porodice; politika zapošljavanja članova porodice; politika dividendi; plan prenosa upravljanja i vlasništva (takozvani plan nasleđivanja), način rešavanja spornih situacija (na primer medijacija), itd.

Svrha porodičnog protokola je razvoj kulture poverenja i transparentnosti; stvaranje okvira da se porodični biznis nesmetano razvija bez obzira na dinamiku porodičnih odnosa; definisanje principa za proces planiranja sukcesije to jest prenosa upravljanja i vlasništva u porodičnom biznisu, sa jedne na drugu generaciju ili napuštanje poslovanja prodajom; ustanovljavanje načina komunikacije u cilju sprečavanja (to jest smanjenja rizika) sukoba unutar porodice i negativnog uticaja koje takvi sukobi mogu da imaju na razvoj i opstanak porodične kompanije.

Pročitajte i:  BIZIT Plus Seminar: Uobičajeni strahovi kupaca i kako ih prevazići

Iako su u svetskoj praksi porodični protokoli poznata i zastupljena kategorija, postavlja se pitanje zašto su kad nas, još uvek retki u praksi? Moguće da odgovor leži u tome da većina vlasnika porodičnih kompanija nikada nije ni čula za porodične protokole niti je upoznata sa mogućnostima koje pružaju.

Upravo su ovo teme o kojima ćemo razgovarati na Drugom Bizit Seminaru o Biznis transferu u privatnim kompanijama 11. marta u Klubu poslanika u Beogradu. Seminar, koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem, neće biti snimljen, tako da je lično prisustvo jedini način da čujete predavanja i ostvarite kontakt sa predavačima. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,