ERP 2024

#BIZIT2016: Moderna G2G i G2C eGovernment rešenja

Efikasna i moderna državna uprava i lokalna samouprava je nezamisliva bez elektronskih servisa koji će ne samo ubrzati i povećati kvalitet u realizaciji poslovnih procesa već i omogućiti građanima i privredi lakši i brži pristup informacijama i uslugama.

01

“Elektronska Sednica Vlade Crne Gore” je rešenje koje obuhvata kompletan proces elektronskog zasedanja, kako Vlade Crne Gore tako i njenih komisija i saveta. Ovo rešenje prati i proces pripreme materijala, proceduru razmatranja na ministarstvima, arhiviranje dokumentacije, formiranje dnevnog reda, elektronsko zasedanje kao i praćenje zaključaka sa sednica. Portal ESV je implementiran kao dinamičan sistem, koji pruža korisnicima kvalitetnu informatičku infrastrukturu. Reč je o fleksibilnom sistemu pogodnom za prilagođavanje, koji se razvija u vremenu dobijajući nove sadržaje i širi se po broju korisnika koji mu pristupaju.

02Informacioni sistem za podršku rada Urbanističke, Građevinske i Inspekcije zaštite prostora (URBIS) je informacioni sistem namenjen automatizaciji poslova Urbanističke, Građevinske i Inspekcije zaštite prostora. Jedna od najvažnijih karakteristika Urbisa je konfigurabilnost i generičnost, tako da se IS može relativno lako prilagoditi i dograditi za automatizaciju poslovnih procesa u svim inspekcijama u okviru Uprave za inspekcijske poslove. Funkcionalnosti sistema omogućavaju efikasno vođenje dokumentacije, generisanje zapisnika, izdavanje dozvola i rešenja, kao i kratkoročno i dugoročno planiranje inspekcijskih nadzora, sa uključenim procenama i upravljanjem rizikom. URBIS je u potpunosti prilagođen korisnicima, što dolazi do izražaja prilikom rada na terenu kada inspektor može u svakom trenutku imati uvid na korake koje je potrebno sprovesti od početka do kraja inspekcijskog nadzora.

03“GLAS GRAĐANA – E-peticije” je primer upotrebe informacionih tehnologija u cilju povećanja  transparentnosti u komunikaciji građani (civilno društvo) – Vlada. Portal omogućava prikupljanje i obradu predloga za konkretne akcije koje iniciraju građani, a koje će podržati Vlada i u dalju proceduru proslediti kao svoje predloge, u slučaju da takve inicijative podrži zakonom predviđeni broj građana. Cilj portala je da pomogne građanima da efikasnije učestvuju u političkom životu svoje države i utiču na proces kreiranja javnih politika. Portal omogućava svim punoletnim državljanima Crne Gore i strancima koji poseduju ličnu kartu za strance da podnose peticije i/ili glasaju za njih.  Portal “Glas građana” je prvi realizovani portal ove vrste u regionu i šire i predstavljen je na sastanku Venecijanskog kluba, najznačajnijeg evropskog profesionalnog foruma za vladine komunikacije.

glas-gradjanaSistem za komunikaciju sa korisnicima usluga predstavlja skup integrisanih softverskih i hardverskih modula koji omogućavaju interaktivnu komunikaciju lokalnih samouprava i privrednih sistema sa korisnicima usluga (građanima). Sistem omogućava, osim same prijave inicijativa, njihovu inicijalnu obradu i pokretanje procedura rešavanja, ali i povratnu informaciju ka korisnicima o statusu inicijativa. Sistem odlikuje fleksibilnost, sposobnost uspostavljanja pravovremene komunikacije i omogućavanje brzog reagovanja nadležnih.

08

Dragoslav Kenjić, tehnički direktor, Čikom Informatički Inženjering d.o.o.

Facebook komentari: