BSA: Racije u kompjuterskim radnjama

http___global.bsa Tokom prethodnih nedelja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije sprovedeno je niz akcija uperenih protiv preduzeća koje se bave prodajom računara i istom prilikom u promet stavljaju nelegalne kopije softverskih proizvoda. Iz policijskih izvora saznajemo da su tokom racija u Beogradu i gradovima u unutrašnjosti Srbije pronađeni računari spremni za isporuku, koji su na sebi imali instaliran piratski softver, kao i instalacioni diskovi sa kojih se piratski softveri instaliraju. Protiv ovih preduzeća biće pokrenuti odgovarajući sudski postupci, a računari sa nelegalnim softverima kao i instalacioni diskovi su oduzeti.

Pored štete koja se, prodajom piratskih softvera, nanosi nosiocima autorskih prava, upotreba nelegalnog softvera predstavlja veliki rizik i za same korisnike računara, ali ima i širi značaj koji se pre svega ogleda u problemima koje izaziva za društvo u celini. Uz neplaćanje naknada za autorska prava i dažbina koje uz to idu ovakav način prometa softvera predstavlja i primer nelojalne konkurencije preduzećima koje uz računare nude legalne softverske proizvode.

Stopa softverske piraterije u Srbiji je tokom 2008. godine iznosila 74% što nas svrstava među države sa najlošijim rezultatima u regionu i može imati jako negativne posledice na proces pridruživanja Evropskoj uniji. Zato je veoma bitno da država pokaže dobru volju za rešavanje ovog problema, kako na polju suzbijanja prodaje nelegalnog softvera tako i na polju upotrebe kod poslovnih korisnika.

Pročitajte i:  Nintendo tuži kreatore Yuzu Switch emulatora za pirateriju

BSA, Directmedia

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,