Calculus: ERP ni na zemlji ni na oblaku

Za pojam IT industrije, davne 2004. godine, Calculus d.o.o. postavio je pred svoj programerski tim projekat razvoja potpuno integrisanog poslovnog softverskog rešenja sposobnog da mapira poslovne procese sveobuhvatno i konzistentno. Poseban napor učinjen je kako bi se udovoljilo zahtevima modernih kompanija i ponudila sveobuhvatna inovativna rešenja u oblasti planiranja resursa preduzeća

PCPress.rs Image

Za primarni tržišni segment odabrana su mikro, mala i srednja preduzeća. Učinjen je značajan napor da se jedan veoma složen softverski paket što više približi i samozaposlenim preduzetnicima, slobodnjacima, zanatlijama i pružaocima usluga. Takvom razvojnom strategijom Calculus d.o.o. uspeo je da 2012.  ponudi izbirljivom ERP tržištu savremeno programsko okruženje Calculus 12 i učini ga dostupnim širokom krugu korisnika.

Calculus 12 ERP je inovativni On‑Premise softver – licencni i upotrebni model za lokalno instalirane poslovne programe, s velikim brojem integrisanih modula koji koriste iste podatke. Svaki modul prilagođen je specifičnim potrebama određenog odeljenja ili sektora preduzeća. Calculus 12 ERP se danas uspešno koristi u velikom broju kompanija, bez obzira na industriju ili veličinu. Nudi širok spektar softverskih rešenja: upravljanje odnosima s klijentima (CRM), upravljanje aktivom preduzeća (EAM), upravljanje životnim ciklusom proizvoda (PLM), upravljanje odnosima s dobavljačima (SRM), upravljanje lancem snabdevanja (SCM), upravljanje finansijama i servisno orijentisanom arhitekturom (SOA).

Primena Calculus 12 ERP‑a ne zahteva ništa veće troškove za hardver od onog potrebnog za rad u oblaku, pre svega zbog razvoja desktop računara i pojave ultrabrzih SSD memorija te je nabavka namenskog servera u više od 90 odsto firmi nepotrebna. Istini za volju, za pristup aplikacijama na oblaku potreban je samo Internet pretraživač, ali da biste njega pokrenuli, morate koristiti računar sa operativnim sistemom, zar ne!? Povoljna cena zakupa, uz istovremeni trend pada cena desktop i mrežnog hardvera, omogućili su ciljnoj grupi proizvođača da po veoma povoljnim uslovima i uz prihvatljive troškove licenciranja postanu korisnici Calculus 12 softvera.

Pročitajte i:  Salesforce kao holističko biznis rešenje

Calculus d.o.o. već osmu godinu zaredom uspešno opslužuje više hiljada korisnika Calculus 12 softvera, obezbeđujući preduzećima visok nivo kontrole i sigurnosti koju aplikacijama u oblaku često nije moguće obezbediti uz prihvatljive troškove. Među donosiocima odluka u razvojnom timu proizvođača na samom početku postignuta je saglasnost da se Calculus 12 ERP poveže i integriše sa aplikacijama na Web‑u i oblaku koje mogu biti od koristi korisnicima Calculus‑a, kao što su, primera radi, raznonrazni Web servisi Narodne banke Srbije koji dozvoljavaju pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.

Zahvaljujući inovativnom hibridnom pristupu „ni na zemlji ni na oblaku“, Calculus 12 je zadržao sve prednosti On‑Premise modela i istovremeno iskoristio prednosti SaaS modela (eng. Software‑as‑a‑Service ‑ Softver‑kao‑Servis). Calculus ERP hibrid radi i dalje na lokaciji korisnika i istovremeno aktivno koristi dostupne podatke koji se nalaze u oblaku. Ovaj inovativni hibridni ERP kombinuje prednosti On‑Premise i SaaS modela.

PCPress.rs Image

Jednostavna implementacija i nadogradnja

Pozitivna iskustva i dokazana lakoća postavljanja SaaS rešenja na oblaku implementirana je i u Calculus 12 kroz potpuno automatizovanu, jednostavnu i brzu instalaciju, bez potrebe poznavanja mrežne i serverske arhitekture. Pored činjenice da se Calculus 12 i dalje nalazi strogo na lokaciji kompanije, on istovremeno koristi virtuelnu infrastrukturu na Web‑u, javnom i privatnom oblaku.

Obezbeđena je visoka kontrola i bezbednost aplikacija i baze podataka, a istovremeno omogućena ekspanzija i interakcija sa servisima na oblaku. Imajući to u vidu, sa istog računara Calculus 12 aplikativni softver i servisi mogu istovremeno pristupati unutrašnjim (intranet) resursima kompanije i spoljašnjim (cloud) javnim i privatnim resursima.

Prednosti hibridnog Calculus 12 ERP‑a:

 • Sve je pod vašom kontrolom.
 • Ne zavisite od spoljašnjih ERP provajdera.
 • Imate trajno instaliran desktop ERP.
 • Svi programski moduli odmah su uključeni u mesečni/godišnji zakup.
 • Imate trajno vlasništvo nad licencom za Sybase SQL Anywhere bazu podataka.
 • Imate veliku sigurnost podataka koji su samo vaše vlasništvo.
 • Programi se brzo prilagođavaju promenljivim zahtevima.
 • Automatizovan i jednostavan upgrade softvera i baze podataka.
 • Besplatne i odmah dostupne sve izmene softvera na osnovu promene propisa.
 • Upućivanje zahteva tehničkoj podršci na oblaku iz bilo koje Calculus 12 aplikacije.
 • Istovremeno automatsko arhiviranje baze podataka na oblaku i lokalno.
Pročitajte i:  AB Soft: Više sistema u tesnoj vezi

Na Web‑u i lokalno, dostupno je uputstvo za implementaciju, održavanje, administraciju i rad sa svim Calculus 12 programskim modulima u vidu kontekstno osetljive pomoći koja se uvek može dobiti iz trenutno otvorenog (aktivnog) prozora aplikacije, vezano za situaciju koja je povezana sa sadržajem aktivnog prozora.

Nova funkcionalnost

Calculus 12 ERP savršeno usklađuje potrebe kupca sa IT trendovima, razvojnim planovima i idejama proizvođača softvera koji tako stvara funkcionalno hibridno programsko rešenje, a da pritom zadržava visok stepen privatnosti i bezbednosti. Stalna povratna sprega sa Calculus korisnicima omogućila je razvojnom timu da se fokusira na uključivanje nove funkcionalnosti u Calculus 12. Zahvaljujući ovoj poslovnoj filozofiji, Calculus klijenti besplatno koriste prednosti najboljih poslovnih praksi na obostrano zadovoljstvo. Kao što se, po pravilu, softverska rešenja na oblaku nadograđuju istovremeno i besplatna su za sve korisnike, tako se i Calculus 12 bez naknade nadograđuje istovremeno za sve korisnike. O tekućoj nadogradnji svi korisnici primaju automatsko obaveštenje unutar samih aplikacija.

PCPress.rs Image

Troškovi Calculus 12 ERP hibridnog On‑Premise poslovnog softvera jednostavno se obračunavaju i čine ih zakup softvera s dva nivoa tehničke podrške (mesečni ili godišnji trošak) i nabavka licence za Sybase SQL Anywhere bazu podataka koja važi za jedan računar i trajnog je karaktera. Prednost je i mogućnost da korisnik otkaže zakup ukoliko ne koristi softver ili proceni da softver ne daje ono što je očekivao ili smatra da je tehnička podrška neadekvatna. Prelaskom na hibridni On‑Premise model, Calculus softver više ne predstavlja osnovno sredstvo, poput tradicionalnog On‑Premise softvera koji se amortizuje tokom godina rada, već predstavlja trošak mesečnog ili godišnjeg zakupa karakterističnog za softver na oblaku. 

Pročitajte i:  ERP-a i igara

Ostale funkcije:

 • Objedinjena naplata poreza
 • i doprinosa.
 • Primena elektronskih
 • faktura.
 • Povezivanje Web Shop‑a s paketom Calculus 12.
 • Veza dokumenata i podataka sa eksternim dokumentima na oblaku.
 • Jednostavna razmena dokumenata i podataka s poreskim organima i revizorskim agencijama.
 • Brojne softverske integracije i dodaci za razmenu podataka s poslovnim bankama.
 • Podaci se čuvaju prema strogim propisima o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).
 • Pristup Web servisima NBS.
 • Eksport profaktura/faktura iz Calculus‑a i registracija u CRF (Centralni registar faktura).
 • Softver se može koristiti na različitim POS lokacijama.

Preduzetnici i top‑menadžeri veoma dobro znaju koliko je teško kontrolisati i upravljati dinamičnom prirodom posla. Kompleksnost poslovanja ne odlikuje samo veliki biznis. Preduzeća se, bez obzira na veličinu, suštinski ne razlikuju po poslovnim obavezama. U skladu s položajem i snagom na tržištu, korporativna preduzeća stiču prednost korišćenjem naprednih informacionih tehnologija za ma1sovnu obradu ogromne količine podataka i efikasno upravljanje procesima. Rastuća preduzeća teško se bore da vremenom dostignu bar približno tu poziciju i organizaciju – Calculus 12 ERP sve to menja… u vašu korist!

Korisna adresa: Calculus d.o.o.

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog ERP rešenjima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari: