BIZIT plus

CERN openlab i Comtrade produžili saradnju

CERN openlab je javno-privatno partnerstvo koje omogućava CERN-u, Evropskoj laboratoriji za fiziku elementarnih čestica, da sarađuje sa vodećim svetskim IKT kompanijama i istraživačkim organizacijama koje razvijaju IKT rešenja namenjena naučnoj zajednici. Comtrade je jedna od osam kompanija koje u njemu učestvuju (među njima su i Huawei, Intel, Siemens i Oracle), a zadužena je za vrlo bitan projekat – omogućavanje pristupa rezultatima istraživanja bilo gde u svetu.

PCPress.rs Image

Comtrade je član CERN openlab-a još od 2015. godine. Od samog početka, Comtrade radi na EOS-u, rešenju za čuvanje podataka koje je razvio CERN. Ono se zasniva na tehnologiji diskova sa malim kašnjenjem, a prvobitno je bilo namenjeno čuvanju podataka iz oblasti fizike. Sada se EOS sve više koristi i za podatke iz drugih naučnih disciplina.

„Unutar rastuće zajednice Velikog hadronskog sudarača (LHC), mnogim korisnicima je istovremeno potreban pristup podacima. Veliki broj tih pristupa se odvija nasumice, a uz to imamo i visok procenat istovremeno otvorenih fajlova. EOS je napravljen da se dobro nosi sa ovim potrebama, ali bi još bolje služio ovoj open-source zajednici kada bi bio jednostavniji za instalaciju i korišćenje, i kada bi mu pristup bio lakši – drugim rečima, da je više prilagođen zajednici. Comtrade-ovo iskustvo u skladištenju podataka, radu sa sistemima i testiranju bila nam je od velike pomoći u tom smislu“, kaže Alberto Di Meglio, šef CERN openlab-a.

Pročitajte i:  Hoćemo li znati sve tajne univerzuma?

Tokom 2016. godine, Comtrade je obezbedio pouzdane setove za instalaciju i brzo uspostavljanje EOS-a. Po ovom novom dogovoru, Comtrade će u narednim mesecima uspostaviti tehnički servis koji pruža sve usluge podrške i završiće detaljno korisničko uputstvo. U planu su još i automatizovani framework za testiranje, koji će odmah moći da potvrdi i sertifikuje svako novo izdanje EOS-a, kao i neki moduli za integraciju.

„EOS ne samo da pruža elastičan i prilagodljiv open-source prostor za nama najvažnije čuvanje i obradu podataka, već je on jezgro rešenja za sinhronizaciju i deljenje podataka CERN-a. Sa žarom nastavljamo našu uspešnu saradnju sa inženjerima iz Comtrade-a na daljem poboljšavanju i unapređivanju softvera,“ kaže Luca Macetti, kordinator projekta.

Detaljna petodelna korisnička i radna dokumentacija, koju su sačinili inženjeri iz Comtrade-a, biće uskoro objavljena na CERN-ovom zvaničnom EOS portalu. CERN takođe očekuje od Comtrade-a da pruža i celokupnu tehničku podršku za EOS korisničkoj zajednici LHC-a.

„Kroz ovaj rad, EOS-u ćemo razviti nove funkcionalnosti, kao što su automatska instalaciona i radna dokumentacija, što će biti velika pogodnost za CERN i sve ostale koji koriste ovo rešenje. U međuvremenu, Comtrade će prikupljati znanje i stručnost o EOS-u. Kroz ovaj proces, postaćemo visoko kvalifikovani izvor tehničke podrške za sve kompanije koje koriste open-source EOS-a“ izjavio je Gregor Molan, šef Odeljenja za istraživanje i razvoj u Comtrade-u.

Pročitajte i:  Hoćemo li znati sve tajne univerzuma?

Veselin Jevrosimović, vlasnik i predsednik Comtrade-a, odlučio je 2015. godine da Comtrade treba da se pridruži CERN openlab-u, u petoj fazi ovog projekta (2015-2017). Ta odluka je otelotvorena kroz vrstan neprekidan rad mladih inženjera na EOS-u, kojima je pokrovitelj Comtrade. Važnost njihovog rada je očigledan. Podaci dobijeni iz eksperimenata LHC-a, kojih ima oko 50 petabita godišnje, se čuvaju i analiziraju pomoću globalne mreže računara. Ovaj sistem, koji se zove ‘Svetska LHC računarska mreža’ (WLCG), sastoji se od 170 računarskih centara, raspoređenih u 42 države. EOS hiljadama istraživača omogućava pristup podacima iz eksperimenata LHC-a u gotovo realnom vremenu.

Cela ova saradnja je ustvari protekla iz jednog ličnog iskustva sa ovom ogromnom infrastrukturom. Profesor Borut Paul Kerševan iz Slovenije je član ATLAS-a, kolaborativnog eksperimenta zasnovanog na LHC-u, koji uključuje oko 3000 naučnika iz čitavog sveta. Profesor Kerševan je već dugo uljučen u aktivnosti WLCG-a, i kao član ATLAS-a i kao član slovenačkog tier-2 centra (SiGNET) u WLCG-u. Profesor Kerševan je 2015. godine, na Ljubljanskom univerzitetu, gde predaje fiziku na Fakultetu matematike i fizike (FMF), prisustvovao prezentaciji Gregora Molana o radu Comtrade-a. Prepoznao je zajednički interes i da bi se kompanija dobro uklopila u saradnju kojom bi bilo olakšano uspostavljanje EOS-a bilo gde unutar WLCG-a, što bi u krajnjem ishodu pomoglo naučnoj zajednici.

Pročitajte i:  Hoćemo li znati sve tajne univerzuma?

Tri godine kasnije, CERN je u mogućnosti da lakše pruža LHC zajednici pouzdan prostor za čuvanje i brz dotok podataka i da podrži njene nezapamćene potrebe u sferi obrade, distribucije i analize podataka. Istovremeno, Comtrade je ovim zapaženim radom sa CERN-om podigao sposobnost da podrži i open-source zajednicu. Poslednjih godina, edukacija, mediji i potrošačka elektronika zaokružuju Comtrade-ov bogati portfolio.Comtrade zapošljava više od 1000 softverskih inženjera i ima odličnu reputaciju u obezbeđivanju kvaliteta i testiranju.

 

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,