Računari i Galaksija

Cisco: IT doprinosi smanjenju klimatskih promena

smart grid fotoKompanija Cisco objavila je da će proširiti svoju inicijativu za povezani urbani razvoj (Connected Urban Development – CUD) na još više gradova i poslovnih partnera širom sveta kako bi istraživala na koji način informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) mogu da pruže odgovore na klimatske promene i energetske probleme. Kompanija Cisco i gradovi-partneri u ovoj inicijativi uključili su i Grupu za klimatske promene (The Climate Group) u pokretanje novog saveza čiji je cilj stvaranje održivog programa za pružanje integrisanih rešenja za klimatske promene u gradovima čiji rad omogućavaju informaciono-komunikacione tehnologije u sferi povezanih zgrada, transporta i upravljanja energijom. Savez za povezani urbani razvoj će se pre svega koncentrisati na tri oblasti: razvoj novih partnerstava za implementaciju pilot-projekata u gradovima, stvaranje platforme za uvođenje opštih IKT standarda za rešenja sa sniženim nivoom ugljenika za gradove i usklađivanje postojećih projekata i resursa u sve više gradova širom sveta kako bi se emisija ugljenika smanjila.

Kompanija Cisco je tokom poslednje tri godine u sklopu svoje posvećenosti kompjuterski generisanim slikama (CGI) doprinela povezanom urbanom razvoju sa 15 miliona dolara, a Ciscova grupa za Internet poslovna rešenja je pokrenula pilot-projekte u sedam gradova: Amsterdamu, San Francisku, Seulu, Birmingemu, Hamburgu, Lisabonu  i Madridu. Ovi projekti mogu da posluže za razvijanje programa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u okviru Cisco inicijative za pametne i povezane zajednice i razvoja mreže uspešnih pametnih gradova budućnosti.

Pročitajte i:  Cisco otpušta hiljade zaposlenih

Tokom poslednje tri godine, u okviru programa Povezanog urbanog razvoja pokrenuto je sedam jedinstvenih i inovativnih pilot-projekata među kojima je i upravljanje energijom u gradovima, pilot-projekat pokrenut u Madridu koji prati stvaranje i utrošak energije i koji je pokazao da se dodavanjem bioklimatskih inovacija u opremu zgrade od 33 sprata može uštedeti između 75 i 85 odsto energije. Stvaranjem Smart Grid mreže, kompanija Cisco je pomoću mrežne tehnologije povezala celokupan energetski sistem i omogućila javnim komunalnim službama da njim upravljaju preko integrisanog okvira. Pametna mreža pomaže i korisnicima da sami prilagode korišćenje energije svojim potrebama. Državne službe i privreda sada imaju mogućnost da sarađuju na stvaranju pametne, efikasne i visoko bezbedne električne infrastrukture za 21. vek. Pored uštede, pametne mreže donose i veću bezbednost i prilagodljivost električnih sistema i obezbeđuju njihovu pouzdanost.

Neki od projekata pokrenuti su u sektoru saobraćaja, kao pametno naplaćivanje saobraćaja (Smart Transportation Pricing – STP), pilot-projekat koji obuhvata niz reformi naplate na osnovu tehnologije kako bi ohrabrio efikasnije ponašanje prilikom putovanja; povezani autobus: pilot-projekat koji predstavlja ključnu inovaciju u javnom saobraćaju i čiji je cilj da omogući efikasnije kretanje pešacima, privatnim i javnim vozilima; urbana ekomapa, pilot-projekat razvijen u San Francisku koji pruža gradovima relevantne podatke o primarnim emiterima gasova koji izazivaju efekat staklene bašte – saobraćaju, otpadu i energiji – kako bi pomogli građanima da utiču na njihovo smanjenje; i lični putni pomoćnik (Personal Travel Assistant – PTA), Internet usluga koja omogućava stanovnicima Seula i Amsterdama da donose odluke o putovanjima “u hodu”.

Pročitajte i:  Prilagođena hosting rešenja koja nudi Orion telekom

Treba pomenuti i pilot-projekat pametni radni centri (Smart Work Centers – SWC) koji se trenutno sprovodi u Amsterdamu, i sastoji se od regionalne mreže poslovnih i društvenih centara koji podržavaju virtuelizaciju putovanja i omogućavaju mobilnost u radu. Integrišući Cisco TelePresence sa virtuelnim rešenjima za kancelarije, SWC nudi profesionalno radno okruženje u blizini stambenih sredina kako bi se smanjilo korišćenje energije i emisija ugljen-dioksida.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,