BIZIT plus

Coming CI aplikacija za efikasnije poslovanje

CI aplikacija kompanije Coming Computer Engineering povezuje rad nekoliko stotina menadžera svih nivoa, od generalnog direktora do poslovođa na zadacima poboljšanja u svim radnim oblastima (produktivnost, smanjenje troškova, kvalitet, bezbednost na radu, zaštita životne sredine, ušteda energije, održavanje radnog postora…). Korisnici sa ovom aplikacijom imaju jasan pregled i odmah su upućeni na deo CI programa koji se odnosi na njih i njihov sektor ili na druge delove kompanije gde je korisnik prepoznat kao neko ko može da pruži doprinos u analizi stručne oblasti za koju je od strane lidera kvalifikovan kao kompetentan.

PCPress.rs Image

Korisnici mogu da zadovolje sve poslovne potrebe ne napuštajući aplikaciju, pa tako i da odrede timove, dodeljuju zadatke i odgovornosti, pa čak i da sazovu sastanak. CI aplikacija automatski šalje e-mail informacije o dodeljenim zadacima, isticanju rokova i upućuje na listu očekivanih obaveza u bilo kom segmentu CI programa, bilo da je korisnik izvršilac ili učesnik u nekom od procesa upravljanja. Kao menadžer višeg i najvišeg nivoa, CI aplikacija pruža korisniku brz i jasan pregled CI procesa i odmah ga upućuje na one procese koji spadaju u njegov domen odgovornosti. Aplikacija je dostupna sa bilo kog računara u kompaniji, kao i sa odgovarajućeg službenog pametnog telefona. Može se koristiti i tokom sastanaka, putem projektora, a lider CI procesa može direktno da ažurira svaki dokument sa svojim timom, u grupnom radu. Ova aplikacija se može prilagoditi tako da bude podržana na već postojećoj infrastrukturi, tako da se izbegavaju dodatni troškovi za opremu i licence.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Više o CI aplikaciji kompanije Coming Computer Engineering možete saznati na ovom link-u.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,