ERP 2024

ComTrade Group predstavio rešenja razvijena za potrebe državnih institucija koja su ključni deo razvoja „e -Government-a“ u Srbiji

clip_image001

U okviru IT manifestacije „Fabrika znanja“, danas su predstavljena rešenja koja je razvila kompanija ComTrade Group za potrebe državnih institucija koja su ključni deo razvoja „e –Government-a“ u Srbiji. Predstavljeni su sistemi implementirani u zdravstvu, javnoj administraciji, Deviznom inspektoratu i Vladi Republike Srbije.

Prvi predstavljen projekat je „Informacioni sistem Vlade Republike Srbije“ koji će omogućiti da komunikacija Vlade sa ministarstvima bude u elektronskoj formi, kao i da se u budućnosti sednice Vlade održavaju bez papira.

"Veoma mi je drago što će ovako znacajan i koristan projekat zaživeti u praksi u bliskoj budućnosti.  U nizu projekata koje naše ministarstvo realizuje ističe se projekat elektronske Vlade čijoj implementaciji je u značajnoj meri doprineo ComTrade Group. Pored ušteda u Budžetu koja će biti posledica održavanja bespapirnih sednica, naročito imajući u vidu vreme svetske ekonomske krize, projekat će doprineti i efikasnijem radu Vlade Republike Srbijie. Prva sednica elektronske (bespapirne Vlade) je zakazana za 11. jun 2009. godine", istakla je Jasna Matić ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo.

“Značajno je što se uvođenjem elektronskih servisa Vlade pokreće IT industrija u Srbiji, što doprinosi ne samo efikasnijoj  i organizovanijoj administraciji, smanjenju troškova, već  donosi i očiglednu dobrobit građanima kao korisnicma tih usluga, i pravnim licima koja posluju u Srbiji. U realizaciji ovog projekta naš konzorcijumski partner je bila kompanija Telekom Srbija”, rekao je Veselin Jevrosimović predsednik kompanije ComTrade Group.

Tokom današnjeg dana javnosti je predstavljeno kako će ova kompleksna softverska rešenja razvijena za potrebe državnih institucija biti primenjena u praksi.

Projekat “Informacioni sistem Vlade Srbije omogućava efikasan prijem i protok materijala, kao što su: priprema materijala i održavanje sednica Vlade i njenih radnih tela, obrada i sprovođenje zaključaka, nadzor i kontrola sprovođenja zaključaka, podrška izradi godišnjeg programa rada Vlade, praćenje sprovođenja programa, kao i podrška pripremi godišnjeg izveštaja o radu Vlade.

Pored ovog projekta, predstavljen je sistem razvijen za Agenciju za privredne registre koji je omogućio da se danas vrši registracija firme po skraćenoj proceduri za samo tri dana,  primenom sistema registracije privrednih subjekata “One stop shop” u odnosu na ranije kada je bio potreban 51 dan.

Informacioni sistemi za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, kao što je rešenje za opštu bolnicu u Zrenjaninu i za dom zdravlja “Dr. Milorad Vlajković u Barajevu, omogućavaju kompletno elektronsko praćenje svih relevantnih podataka za pacijenta od ulaska do izlaska iz zdravstvene ustanove.

Projekat “Kontrola deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja” za Devizni inspektorat Ministarstva finansija, omogućio je praćenje i otkrivanje mogućih finansijskih prekršaja kroz ukrštanje podataka elektronski preuzetih od Narodne Banke Srbije, APR-a i Uprave carina.

Izvor: www.comtrade.rs

Facebook komentari: