Dostupne rezervacije i za evropske vozove

Druga međunarodna konferencijа evropskog železničkog rezervacionog sistema – EPA FORUM, održana je u Subotici početkom septembra.

zeleznice logoOrganizator konferencije bile su “Železnice Srbije”,  a učestvovala su i predstavnici 14 železničkih uprava iz Nemačke, Mađarske, Holandije, Austrije, Švajcarske, Belgije, Francuske, Slovenije, Slovačke, Hrvatske, Poljske, Rumunije i Luksemburga.

Na konferenciji su u prvom delu dogovarani kapaciteti za rezervacije za novi red vožnje 2013/2014, dok je u drugom delu organizovan forum, na kome su učesnici upoznati sa novim interfejsom EPA- sistema, kao i softverom koje će članice ovog sistema moći da koriste od reda vožnje 2014/15.

Moderatori konferencije bili su Volfgang Krauze i Štefan Egenvajler, predstavnici Nemačkih železnica, koji su učesnicima skupa prezentovali novine u radu EPA-sistema.

Evropski rezervacioni sistem – EPA, inače, železničkim upravama članicama omogućava rezervisanje mesta u većini evropskih vozova. Članice EPA sistema dva puta godišnje organizuju forum, u martu i septembru. Na ovim skupovima  železničke uprave se upoznavaju sa tehničkim unapređenjem sistema za rezervaciju karata i utvrđuju kapaciteti koji će biti na raspolaganju korisnicima sistema.

“Železnice Srbije”, inače, postale su član EPA sistema od 2004. godine uvođenjem jednog terminala u železničkoj stanici Beograd, uz korišćenje nemačkog programa za pristup rezervacionom sistemu. Od 2009. godine Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije, u saradnji sa Sektorom za prevoz putnika, razvio je aplikaciju kojom su se srpske železnice uključile u ovaj međunarodni rezervacioni sistem.

U EPA sistem povezano je 20 terminala na putničkim blagajnama naše železnice, tako da su putnicima iz Srbije dostupne rezervacije mesta u velikom broju vozova mnogih evropskih železničkih uprava. Zahvaljujući ovom sistemu i “Železnice Srbije” prodaju svoje prevozne kapacitete na evropskom železničkom tržištu. Pored terminala na železničkim stanicama srpskih železnica, prodaju karata i rezervacija preko ovog sistema obavlja i pet agencija u Srbiji, koje su potpisale ugovor sa “Železnicama Srbije”.

 

Facebook komentari: