Društvo za informatiku Srbije organizuje naučno-stručni skup i redovnu skupštinu

Društvo za informatiku Srbije organizuje u ponedeljak, 22. maja 2023. godine u 11 časova u Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 15 u velikoj sali Naučno-stručni skup “Informatika 2023: novi trendovi u razvoju informacionih sistema“.

PCPress.rs Image

Programom je predviđeno otvaranje skupa u 11 časova, dok će nakon kompletiranja programa oko 13 časova biti održana redovna Skupština Društva za informatiku Srbije.

Program skupa:

 • „Digitalna transformacija-strategija, tehnologija i trendovi“, prof. dr Nenad Stefanović, Fakultet tehničkih nauka, Čačak
 • „Primena veštačke nteligencije u interakciji čovek računar – rezultati i izazovi”, prof. dr Aleksandar Jevremović, Univerzitet Singidunum
 • ABSoft poslovni informacioni sistem, Predrag Stojanović, konsultant ABSoft
 • „Cisco AppDynamics“ rešenje za ispitivanje performansi aplikacija u realnom vremenu, Bojan Živančević, Cisco Channel za Centralnu Evropu

Učešće na skupu Informatika 2023. omogućiće vam da:

 • upoznate najnovije trendove u digitalnoj transformaciji poslovanja,
 • sagledate mogućnosti primene veštačke inteligencije i najbolja rešenja za poslovni informacioni sistem,
 • upoznate vodeće APM rešenje za ispitivanje performansi aplikacija u realnom vremenu.

Pristup skupu je besplatan. Medijski sponzori ovog skupa su: IKT Bilten, PC Press, Internet Ogledalo, Radio Beograd 2.

Nakon skupa, oko 13:00 časova, održaće se skupština Društva za informatiku Srbije.

Redovna Skupština

Upravni odbor Društva za informatiku Srbije na osnovu člana 21. Statuta sazvao je redovnu Skupštinu Društva za informatiku Srbije na lokaciji Privredna komora Srbije, Beograd, Resavska 15, sala 1. Skupština Društva za informatiku Srbije će biti održana 22. maja 2023. u 13:00, odmah nakon stručnog skupa Informatika 2023.

Za skupštinu je predviđen sledeći dnevni red:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor radnih tela (radno predsedništvo, overači zapisnika i zapisničar)
 3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine DIS održane 26.05.2022.
 4. Izveštaj o radu Društva za informatiku Srbije od 26.05.2022. do 24.05.2023.
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za informatiku Srbije u 2022.
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva za informatiku Srbije u 2022. godini.
 7. Plan rada Društva za informatiku Srbije za 2023. godinu.
 8. Usvajanje finansijskog plana DIS za 2023.
 9. Razno

Materijale možete pronaći na sajtu Društva za informatiku Srbije.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,