BIZIT plus

ITBO: Konsultanti za uspeh

ITBO je epitet lidera u oblasti upravljanja performansama, odnosno primene sistema za planiranje, poslovnu analizu i izveštavanje, stekao zahvaljujući spoju znanja, iskustva i posvećenosti. Njihovi projekti na polju implementacije Business Intelligence, Strategy Management i Business Planning alata  korisnicima stvaraju uslove da ostvare maksimalne poslovne rezultate.

02-shutterstock_109374125

Uvođenjem ERP‑a preduzeće otvara velike mogućnosti u pravcu efikasnijeg i kvalitetnijeg poslovanja. Efekti su jasno merljivi i ukoliko je organizacija spremna i sposobna da iskoristi sve što takav softver uobičajeno pruža, dobici će se pokazati u prilično kratkom roku. Na najvišim nivoima upravljanja, tamo gde se prate rezultati poslovanja i donose strateške odluke, uobičajeno je bilo mišljenje da će implementacijom i primenom ERP sistema, rukovodstvo obezbediti odgovore na sva relevantna poslovna pitanja. Međutim, koliko god da su  ERP sistemi moćni i obezbeđuju veliki broj operativnih informacija, u suštini su oni visokointegrisani transakcioni sistemi optimizovani pre svega za unos  poslovnih podataka.

Upravljanje performansama

Rukovodstvu kopmpanije je, u stvari, potrebno nešto drugo – savremen sistem za upravljanje performansama. Takav sistem se oslanja na podatke koji su prikupljeni kroz mnogobrojne transakcije zabeležene u ERP‑u, i pretvara ih u korisne informacije prilagođene poslovima analize ostvarenih rezultata i potrebama strateškog odlučivanja. Naslućujete da je upravljanje performansama veoma blisko poslovnom izveštavanju i poslovnoj analitici generalno, ali uz jedan dodatak – sve to se posmatra kroz prizmu definisanih ključnih indikatora rezultata i performansi samog preduzeća, a koji su u direktnoj vezi sa zadatim strateškim ciljevima.

Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

konsultantiVišedecenijska praksa pokazuje da je uvođenje sistema za upravljanje performansama posao za koji unutar preduzeća uglavnom ne postoje dovoljno raspoloživi resursi i da je najefikasnije na tim zadacima angažovati konsultante. Izbor tima stručnjaka je ovde veoma važan, jer se radi o ekspertizi najvišeg nivoa za koju je potrebno veliko znanje i iskustvo, ne samo u oblasti informacionih tehnologija, već i širokom spektru veština organizacije, strateškog upravljanja, finansija, kontrolinga… Potpuna posvećenost ovakvog tima eksperata i njihov proaktivan pristup implementaciji, formula je uspešne realizacije projekta, koji obezbeđuje da se efikasnost poslovnog odlučivanja, planiranja i upravljanja strategijom podigne na znatno viši nivo.

ITBO je upravo nastao sa željom osnivača da se stvori tim koji je spreman i sposoban da u potpunosti odgovori takvim zahtevima. Na jednom mestu je okupljena ekipa vrhunski obučenih specijalista različitih profila, sa bogatim iskustvom na projektima ove vrste, koja je specifična po tome, da je u mogućnosti da kompanijama, pored pružanja usluga poslovnog i finansijskog konsaltinga ujedno pruži i usluge  tehničke implementacije najsavremenijih rešenja poslovne inteligencije, upravljanja srategijom i performansama generalno.

Pročitajte i:  Fokus je na ljudima: PANTHEON Kadrovi

Izazovi implementacije

Posao implementacije sistema za upravljanje performansama podrazumeva definisanje novog ili usavršavanje postojećeg poslovnog modela, definisanje planova koji će biti osnova za merenje i praćenje rezultata i postavljanje jasnih kriterijuma, kao i definisanje metodologije za upravljanje performansama.

ID-100146195Konačni rezultat je jasna prezentacija ostvarenih rezultata i ključnih pokazatelja uspeha, koja je pregledna, lako razumljiva, konzistentna i nedvosmislena. Rukovodstvo kompanije stiče osnovu i okvir za donošenje strateških i operativnih odluka kojima će svoj poslovni model prilagoditi uslovima tržišta i kompanijskim ciljevima generalno.

Da bi se sve to postiglo, konsultantski tim ITBO‑a aktivno učestvuje u definisanju i pozicioniranju funkcija kontrolinga, analizi potreba rukovodstva i identifikaciji i sistematizaciji ključnih indikatora performansi. Tek kada se završi ovaj posao poslovnog konsaltinga, pristupa se tehničkom konsaltingu, odnosno analizi izvora podataka, implementaciji neophodnih softverskih alata, izradi izveštaja u skladu sa definisanim ključnim indikatorima performansi, izradi modela za samostalnu analizu i, na kraju, kreiranju ključnih dashboard‑a za rukovodstvo, gde se vizuelno i numerički, jednim pogledom, stiče uvid u rezultate poslovanja.

U vreme kada su budžeti za razvoj i modernizaciju poslovanja veoma ograničeni, a kako se radi o alatima koji su namenjeni najvišem rukovodstvu, kompanije praktično nemaju prava na grešku prilikom izbora konsultanta.

Pročitajte i:  Fokus je na ljudima: PANTHEON Kadrovi

Za razliku od brojnih IT projekata u kojima se od konsultanta očekuje razvoj i / ili implementacija po unapred definisanoj tehničkoj specifikaciji, ovde je situacija sasvim drugačija.  Prezentacijom velike baze znanja i iskustava iz prakse, konsultanti pomažu korisnicima da lakše i brže prepoznaju, odnosno definišu svoje ključne indikatore performansi, kao i najefikasnije načine prezentovanja poslovnih rezultata rukovodstvu, primenom savremenih alata. Naravno, sve to uz puno poštovanje specifičnosti svakog preduzeća ponaosob.

Upravo zbog pristupa gde su znanje, iskustvo i posvećenost na prvom mestu, ITBO je u svoj portfelj upisao brojne internacionalne i regionalne projekte ovog tipa.

Visoku ekspertizu su prepoznali i svetski lideri u oblasti pružanja usluga poslovnog savetovanja i sistem integracije, gde za poslove razvoja i implementacije sistema za upravljanje performansama, u okviru svojih širih projekata angažuju upravo ITBO.

www.itbo.rs

Milan Bašić

(Objavljeno u časopisu PC#214)

Facebook komentari: