BIZIT plus

EU: Pristup internetu je suštinsko pravo

telecoms_packageProteklih meseci se u Evropskoj Uniji vodi debata o predstojećem usvajanju paketa zakona o telekomunikacijama. U pitanju je set pet direktiva koje uređuju oblast elektronskih komunikacionih mreža a tiču se, između ostalog, pristupa, autorizacije, privatnosti i univeralnog paketa usluga.

U sredu 6. maja bio je značajan korak na putu ka konačnom definisanju svih odredbi tih zakona i njihovom kasnijem usvajanju. Naime, tada je Evropski parlament glasao o više predloženih amandmana na predlog zakona i prihvatio da bi amandman 138/46 trebalo da bude deo zakona, ubedljivom većinom glasova. Ovaj amandman se nalazio u prvoj verziji predloga paketa telekomunikacionih zakona, a pristup internetu definiše kao suštinsko pravo i eksplicitno kaže da se ograničenje pristupa internetu određenoj osobi može nametnuti samo sudskom odlukom. Od prvog predstavljanja zakona do 6. maja u sam zakon je uneta “mekša” odredba po kojoj države članice EU mogu da same odluče kako i kada će pojedinim građanima uskratiti pristup internetu.

To znači da zakoni o “tri prestupa”, poput HADOPI zakona koji se priprema u Francuskoj, ne mogu biti usvojeni jer su eksplicitno zabranjeni. Mada svaka zemlja može, u skladu sa sudskim odlukama, uskratiti pristup internetu.

Pročitajte i:  Kako odabrati hosting?

No, ovo glasanje u Evropskom parlamentu nije kraj. Ono označava da će se amandman najverovatnije naći u zakonu, ali nakon junskog izbora za novi sastav parlamenta usledeće treća faza u kojoj amandman može direktno biti upisan u predlog zakona i tako izglasan. Ili se za njega može posebno glasati. Istovremeno, neki amadmani usvojeni 6. maja, koji takođe imaju veliu šansu da postanu deo zakona, daju veća prava provajderima u smislu ograničavanja samog pružanja usluge. Da li će to internet pretvoriti u “kablovsku televiziju” videćemo kada set telekomunikacionih zakona na kraju bude usvojen i počne njegova primena.

Facebook komentari: