Grupisanje međuzbirova u Excelu 2010

Obrađujete prodaju po prodavnicama koje se nalaze na različitim lokacijama. Podaci o prodaji su uneti hronološkim redom kojim su dobijeni, a osim glavnog zbira, želite da dodate i međuzbirove koji se odnose na pojedinačne prodavnice. Prvo je potrebno da hronološki unete podatke sortiramo i grupišemo po prodavnicama: odaberemo jednu od ćelija kolone Prodavnica i kliknemo na Sort & Filter u sekciji Editing na Home ribbon‑u.

Excel-Medjuzbirovi1U ponuđenom meniju odaberimo Sort A to Z (istovetni rezultat možemo da dobijemo i pomoću odgovarajuće ikone u Data tools sekciji Data ribbon‑a. Nakon sortiranja, na Data ribbon‑u, u Outline sekciji kliknite na Subtotal ikonu. Pojaviće se dijalog koji će verovatno sam prepoznati koja kolona se sabira, ali će često promašiti po kom ključu se sabira.

Ključ grupisanja se bira u padajućoj listi At each change in. Prva ponuđena stavka u funkciji koja se bira je upravo sabiranje koje je nama u ovom slučaju potrebno, ali u slučaju neke druge obrade, možemo da se odlučimo i za prebrojavanje, pronalaženje ekstremnih vrednosti ili neku statističku analizu. Sledi definisanje obrađivane kolone. Ukoliko sam ne pogodi ni šta se sabira, potrebno je da u Add subtotals to čekirate željenu kolonu. Nakon potvrde, biće umetnuti redovi sa međuzbirovima i na kraju total. Sa desne strane radnog lista pojaviće se Outline kolona koja služi za prikazivanje ili sakrivanje detaljnih vrsta koje formiraju međuzbirove. Klikovi na ove pluseve i minuse omogućavaju lakše sagledavanje kumuliranja, naročito za velike tabele. Ako kliknete na broj 1, cela tabela sem glavnog totala će biti sakrivena. Klik na 2 će prikazati samo međuzbirove i total. Jednom sakrivene vrste mogu da se ponovo prikažu klikovima na odgovarajuće pluseve koji ih reprezentuju, a svi podaci se otkrivaju klikom na 3. Baš zgodno, zar ne?

Excel-Medjuzbirovi3Ako na kraju hoćete da očistite tabelu od pridodatih međuzbirova i totala, ponovo kliknete na Subtotal ikonu i onda na taster Remove All.

(Objavljeno u PC#193)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,