ACCESS – Brojevi i slova u istom polju

Ako pišete Microsoft Access aplikacije, znate da je upravo Access taj koji učitava bazu podataka, ali je korisnički interfejs prilagodljiv i pod potpunom je kontrolom vašeg programa. Za običnog korisnika tasteri, komande, meniji i riboni razvojnog okruženja su zbunjujući, nepotrebni, pa često i opasni. U verziji 2003 i ranijim postojao je sistem menija. Da biste osnovni Access‑ov interfejs zamenili svojim, najpre kreirate novi meni, postavite komande i zatim na ekranu za podešavanje startup okruženja odaberete novi meni.

Slika1Na osnovni Access‑ov meni kliknite desnim tasterom miša i odaberite Customize (na slici 1 obeleženo sa „a“). Zadajte naziv menija, recimo MojMeni („b“), zatim označite MojMeni i kliknite na Properties („c“). Osobinu Type promenite na Menu Bar. Isti dijalog se koristi za formiranje korisničkih toolbar‑ova i on se koristi kao unapred podešeni tip novog objekta. Podesite i ostale opcije prema slici – negde na ekranu dobićete plutajući meni koji se zove MojMeni. Prevucite ga ispod osnovnog Access‑ovog menija i dobićete prazan meni („d“).

Meni možete popuniti na tri načina – kopiranjem postojećih komandi, kreiranjem novih komandi ili postavljanjem komande za učitavanje forme, odnosno objekta. Najčešće se koriste postojeće komande ili VBA procedure napisane za konkretnu namenu. Za početak ćemo kreirati meni Aplikacija sa komandom Izlaz. Ako je vaše razvojno okruženje sa engleskim interfejsom, onda ćete, osim kopiranja postojeće komande, izmeniti njen naziv. Kliknite desnim tasterom na novi meni i odaberite Customize. Pređite na karticu Commands. U levoj listi povucite klizač skroz do dole i odaberite New Menu. Iz liste komandi videćete jedinu dostupnu – New Menu. Sada kliknite levim tasterom miša na New Menu i prevucite je na svoj meni. Otpustite taster tek kada ste postavili stavku novog menija na vaš meni („e“). Promenite naziv New Menu u Aplikacija: kliknite desnim tasterom miša na New Menu. U kontekstnom meniju prekucajte New Menu sa &Aplikacija. Karakter & kazuje programu koje slovo (ili broj) će biti prečica tastature, u ovom slučaju je to Alt+A jer se & nalazi ispred A. Vratite se na okno Customize, u levom oknu Categories odaberite File, iz desnog okna odaberite Exit (poslednja komanda u listi). Prevucite komandu na meni Aplikacija i sačekajte da se meni otvori, pa spustite komandu u njega. Sada kliknite desnim tasterom na Exit i promenite naziv u &Izlaz.

Po učitavanju baze Access će uvek prikazati osnovni meni, odnosno svaki onaj koji je uključen na oknu podešavanja. Za podešavanje izgleda početnog interfejsa zaduženo je okno Tools / Startup. Podesite Startup opcije prema slici 3 („i“). Upišite naziv aplikacije („Vaša aplikacija“) i isključite sve opcije prema slici.

Vaš meni odaberite u padajućoj listi Menu Bar. Polje Application Icon se odnosi na ikonu aplikacije – ako nije definisana korisnička, prikazuje se osnovna Access‑ova (ključ). Ikonu aplikacije možete odabrati klikom na taster Browse – pronađite na disku fajl sa ekstenzijom ICO. Predlažemo da prekopirate ikonu u folder gde se nalazi baza. U oknu opcija, u polju Application Icon upišite samo naziv ikone bez putanje (ne može Browse!). Ubuduće će Access učitavati ikonu iz foldera baze podataka, bez obzira na putanju.

Izgled interfejsa vaše aplikacije prilagođene korisniku je prikazan na slici 3 („j“). Primetićete da se ovaj meni sam učitava i da se svi Access objekti sakrivaju. Osnovni Access meni i interfejs možete ponovo dobiti samo kada tokom učitavanja držite pritisnut Shift.

Slika2Iz menija možete pokretati komande, makro naredbe, VBA procedure, ali možete i učitavati forme ili prikazivati izveštaje. Postavljanje komande za učitavanje forme ili izveštaja je nalik postavljanju opisane komande Exit – na oknu Customize odaberite All Forms (ili All Reports) i prevucite naziv forme (ili izveštaja) na meni. Makroe postavljate na isti način. VBA procedure možete postaviti u meni zaobilaznim putem – kreirajte makro koji komandom RunCode poziva VBA funkciju i zatim makro naredbu postavite u meni.

(Objavljeno u PC#193)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,