Excel agregacija i funkcija AGGREGATE

Za funkciju AGGREGATE ne zna puno Excel korisnika, a mnogi od njih su se bar jedanput našli u situaciji da im je zatrebala. Nju koristimo ako želimo brzo da izmenimo funkciju pomoću koje se vrši agregacija podataka ili kada vršimo agregaciju u specifičnim slučajevima. Npr. kada želimo da saberemo skrivene redove, greške, ugnježdene funkcije…

Sintaksa funkcije AGGREGATE je sledeća:

AGGREGATE(<funkcija>;<opcije>;<opseg>;[<k>])

Prvi argument je broj koji označava funkciju pomoću koje se vrši agregacija podataka. To su najčešće korišćene matematičke i statističke funkcije, kao npr. SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX…

Drugi argument predstavlja specifične opcije, a ovo su njihova značenja:

  • ili izostavljena- ignorisanje ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • ignorisanje skrivenih redova i ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • ignorisanje grešaka i ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • ignorisanje skrivenih redova, grešaka i ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • uzimanje u obzir svih vrednosti (ne ignorisanje ničega)
  • ignorisanje skrivenih redova
  • ignorisanje grešaka
  • ignorisanje grešaka i skrivenih redova

Treći argument je opseg podataka nad kojim se vrši agregacija. Poslednji, opcioni argument, koristi se ako za agregaciju koristimo specifične statističke funkcije gde je on potreban, kao npr. LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, PERCENTILE.EXC itd.

Pročitajte i:  Excel stilovi

Kako se ovo koristi. Univerzalna primena, kada npr. želimo da saberemo sve vrednosti u tabeli, bila bi navođenjem sledeće formule:

=AGGREGATE(9;4;$B$8:$B$17)

PCPress.rs Image

Ako primenimo filter, izborom grada Čačka, ova formula više ne važi. Potrebno je napisati sledeću formulu, koja uzima u obzir filtrirane vrednosti:

=AGGREGATE(9;1;$B$8:$B$17)

Kao što vidite, izborom različitih opcija možemo da utičemo na to kako će Excel vršiti agregaciju podataka.

PCPress.rs Image
Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *