BIZIT plus

Excel: Pivot kalkulacije

Excel: Pivot kalkulacije

Excel1

Excel je zgodan za svakojake kalkulacije, ali njegova prava moć ispoljava se tek s pivot tabelama. Kada radimo s tabelama koje se u potpunosti vide na jednom ekranu, ne postoji potreba za nekim preteranim transformacijama i optimizacijama. Kada podataka ima više, dovoljno je filtriranje po vrednostima i uslovne kalkulacije. Pivot tabele dolaze do izražaja tek kada imamo mnogo slogova s više polja koja je moguće kumulirati i posmatrati iz raznih uglova, npr. po vremenu dešavanja, partnerima, organizacionim jedinicama, geografskim lokacijama, objektima ili nečem drugom. Kada se jedanput dobro projektuju i konfigurišu, pivot tabele mogu vrlo brzo da se transformišu tako da se cela slika posmatra i analizira iz više aspekata, obavljajući apstrakcije, filtrirajući nepotrebno ili objedinjujući nepregledno mnoštvo podataka u samo nekoliko ključnih brojeva koji neopterećeno izvlače suštinu u prvi plan. Jagoda na šlagu bila bi grafička interpretacija, tj. ona čuvena slika „koja govori više od hiljadu reči“ i koju menadžeri posebno vole.

Microsoft Excel većinu stvari radi automatizovano – pošto označavamo tabelu za pivotiranje, dovoljno je da kliknemo na bilo koje polje unutar tabele i Excel će nakon klika na Format as table i izbora stila gotovo nepogrešivo selektovati upravo ono što nam je potrebno, jer to je uglavnom ceo kontinuiran opseg popunjenih polja.

Pročitajte i:  Prečice za kretanje i selekciju

Ostaje nam samo da zadamo odgovarajuće ime preko tabulatora Design koji se pojavljuje ispod novog Table Tools ribbon objekta koji je vidljiv samo kada postoji pivot tabela i kada je ona aktivna. U Properties odeljku je ikona Table name koja služi za definisanje imena novoformiranog objekta.

Sada ćemo umetnuti pivot tabelu preko Insert ribbon taba. Select a table or range biće automatski popunjen imenom definisane tabele, a u polje Choose where you want the PivotTable to be placed prihvatićemo New Worksheet i potvrditi sa OK.

Sada treba da razmestimo nazive kolona po odgovarajućim segmentima. U našem primeru možemo Partner da prebacimo u Filter, Godinu u Column Labels, a Agent i Proizvod u Row Labels i na kraju Prodaja u Values. Tokom celog ovog procesa, postepeno će se pred nama formirati pivot tabela.

Sada možemo da se poigramo s poljima koja imaju padajuće liste sadržaja. Kliknimo na strelicu za padajuću listu na Column Labels i možemo da odaberemo koje godine se sumiraju. Na Row Labels biramo agenta, a pored Partner biraju se partneri koje uzimamo u obzir. Prijatna zabava s pivot tabelama!

Pročitajte i:  Excel opcija Paste Special

Objavljeno u časopisu PC#228

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,