ERP 2024

Heliant: Mobilne aplikacije i e-zdravlje

Poslednjih godina pacijenti se intenzivnije uključuju u brigu o svom zdravlju i u tome im pomažu mobilne aplikacije, otvarajući nove kanale komunikacije koji omogućavaju veće angažovanje samih pacijenata u kontroli bolesti.

PCPress.rs Image
Kompanija HELIANT pripremila je mobilne aplikacije za brigu o zdravlju i aktivno uključivanje pacijenata u proces lečenja. Na slici su stranice aplikacija: Otvori plavi krug, Moj MS Svet, MojRA, HemApp i MyMelanoma

Kompanija HELIANT, koja u fokusu ima softverska rešenja za zdravstvo i brigu o zdravlju, već dugi niz godina razvija svoju granu Touch koja obuhvata mobilne aplikacije za pacijente, za promociju zdravih životnih stilova, za pomoć u dijagnostici bolesti, ali i za široku populaciju svih korisnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Mobilne aplikacije se kreiraju u saradnji sa stručnjacima, lekarima specijalistima i predstavnicima udruženja pacijenata s kojima komuniciraju HELIANT-ovi inženjeri, medicinski saradnici i dizajneri. Najtraženije funkcionalnosti su personalni dosijei i edukativne stranice koje su podrška pacijentima i njihovim porodicama u aktivnoj kontroli bolesti, kao što je slučaj sa aplikacijama za obolele od multiple skleroze i melanoma. Mobilne aplikacije mogu da postanu i sredstvo za razvoj zajednice koja promoviše zdrave stilove života i kojoj se priključuju i zdravi i osobe pod rizikom, kao i oboleli. Aplikacija Otvori plavi krug savršen je primer za to. Zato ćemo ovde prikazati već razvijene aplikacije i svedočenja njihovih korisnika.

PCPress.rs Image

Moj MS Svet

Aplikaciju je pripremilo Društvo multiple skleroze Srbije kao podršku za osobe koje žive s multiplom sklerozom, ali i za članove njihovih porodica. Ova aplikacija ima tri glavne uloge. Prva je edukativna, i predstavlja značajan izvor informacija za svakog ko želi da sazna nešto o životu s multiplom sklerozom. Druga se odnosi na testove samoprocene stanja pacijenta koji boluje od multiple skleroze, a treća na prostor za skladištenje podataka, odnosno zdravstvene dokumentacije.

PCPress.rs Image

Aplikacija Moj MS Svet koncepcijski je podeljena na tri celine. Prvu čini obrazovni sadržaj, drugi deo predstavlja podršku pacijentima u ispunjavanju svakodnevnih aktivnosti, dok treća celina sadrži informacije o različitim terapijskim modalitetima za ovu bolest i daje mogućnost pacijentima da popunjavanjem određenih upitnika i testova sami procene svoje zdravstveno stanje. Na taj način, pacijentima je omogućeno da prate tok bolesti i samostalno procenjuju svoje trenutno zdravstveno stanje, što doprinosi boljem
razumevanju bolesti i jačanju odnosa lekar-pacijent.

Aplikacija Moj MS Svet instalirana je više od 1100 puta, što se može okarakterisati kao veliki uspeh, imajući u vidu da u Srbiji ima oko 9000 registrovanih slučajeva multiple skleroze. Pročitajte o njoj na ovom linku!

Otvori plavi krug

Interaktivna i intuitivna aplikacija predstavlja deo projekta „Gradovi menjaju dijabetes“. Cilj je unapređenje fizičke aktivnosti, aktivno promovisanje zdravog načina života, efikasna prevencija dijabetesa i informisanje korisnika o aktivnostima u okviru projekta. OPK aplikacija pomaže korisnicima da sprovode sopstveni plan šetanja na posebno određenim stazama. Putem aplikacije je omogućeno prijavljivanje za organizovane šetnje uređenim stazama zdravlja Beograda, koje vode medicinske sestre.

Projekat aktivno pomaže danska kompanija Novo Nordisk, koja je pomogla i izradu sajta, kao i mobilne aplikacije Otvori plavi krug, koju je kreirala kompanija HELIANT. Aplikacija pomaže građanima da učestvuju u organizovanim šetnjama koje vode medicinske sestre ili da šetaju individualno na posebno definisanim stazama i na taj način prikupljaju poene, tj. kilometre. Obolele od dijabetesa ona podstiče da što više pešače, fizički se aktiviraju i saznaju više o bolesti.

Razgovarali smo sa Elizabetom Petković, Suzanom Cvetković i Snežanom Mladenović, medicinskim sestrama koje od jula ove godine, kada su šetnje počele da se organizuju, jednom nedeljno u njima učestvuju i stručno ih vode. Pored obolelih od šećerne bolesti, u njima učestvuju i gojazne osobe i drugi kod kojih se procenjuje da postoji rizik od nastanka dijabetesa ili su jednostavno zainteresovani za zdrav život, te se za šetnje prijave preko sajta ili aplikacije Otvori plavi krug.

PCPress.rs Image
Mobilne aplikacije se kreiraju u saradnji sa stručnjacima, lekarima i predstavnicima udruženja pacijenata s kojima rade HELIANT-ovi inženjeri i dizajneri

Šetnje se organizuju u različitim delovima Beograda – na Adi Ciganliji, Košutnjaku, Ušću, u Zvezdarskoj i Banjičkoj šumi, u grupama od po najviše 20 učesnika, mada se u avgustu dogodilo da se na šetnji u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ pojavilo 30 učesnika. Pored medicinskih sestara, u šetnjama učestvuju i profesionalni treneri iz Beogradskog trkačkog kluba. Svaku šetnju počinju laganim zagrevanjem koje vodi trener. Zatim se kreće u šetnju tempom koji odgovara grupi. Zavisno od godina i zdravstvenog stanja – šetnja može imati nizak i srednji intenzitet.

Da bi šetnja svima prijala, učesnici hodaju između 1,2 i 2,5 kilometra tempom koji ih ne umara, a trener i medicinske sestre prate svakog šetača. U toku i nakon šetnje mere se puls šetača, daju saveti i odgovara na pitanja. Ponekad se šetnjama priključuju lekari, kao i nutricionisti koji daju korisne savete o ishrani. Niko ne ostaje sam. Oni s više kondicije idu brže i uglavnom su napred s trenerom, dok srednju i sporiju grupu učesnika prate medicinske sestre.

„Hodanje ili šetnja su čudotvoran i besplatan lek. Jednostavna fizička aktivnost koja može da popravi opšte zdravstveno stanje. Šetanjem se ubrzava metabolizam, što pomaže u regulisanju telesne težine. Fizička aktivnost doprinosi boljem raspoloženju, smanjuje simptome depresije i utiče na bolji san, kao i na kvalitetniji rad mozga“, kažu sestre Petković, Cvetković i Mladenović i podsećaju da stalna šetnja jača imunitet i poboljšava cirkulaciju, jer hodanjem unosimo više kiseonika te utičemo na bolji protok krvi
kroz organizam.

PCPress.rs Image
Kompanija Heliant već dugi niz godina razvija svoju granu Touch koja obuhvata mobilne aplikacije za pacijente

Projekat Otvori plavi krug podstiče ljude da šetaju u grupama i samostalno, jer im kroz aplikaciju nudi priliku da beleže svoje korake, vode evidenciju o šetnjama, takmiče se s drugima i, što je najvažnije, doprinose sakupljanju donacija, naglašavaju medicinske sestre. Uz pomoć aplikacije, svaki pređeni korak konvertuje se u donacije kompanije Novo Nordisk za unapređenje uslova za bavljenje fizičkom aktivnošću. Prikupljena sredstva su već investirana u renoviranja pešačkih staza u Bajfordovoj (bivša Banjička) i Zvezdarskoj šumi, a u toku su radovi na realizaciji nove donacije – za uređenje pešačke staze sa spravama na Adi Ciganliji.

Aplikaciju Otvori plavi krug možete preuzeti na AppStore i na GooglePlay. To je do sada učinilo već više od 3100 korisnika.

Širok spektar aplikacija

Aplikaciju MyMelanoma je pripremilo Udruženje pacijenata obolelih od melanoma, a ona je namenjena svim pacijentima obolelim od melanoma. Ima za cilj da svim korisnicima omogući da aktivno prate tok svog lečenja, da u svakom trenutku imaju mogućnost beleženja i čuvanja važnih podataka i da se edukuju i prošire svoje znanje o značaju i važnosti prevencije. Svi podaci koje korisnik unese u aplikaciju čuvaju se u telefonu korisnika, i nisu dostupni na Internetu kao ni jednom drugom korisniku aplikacije MyMelanoma.

Aplikacija mRFZO je razvijena za potrebe Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i namenjena je svim osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, koji preko ove aplikacije imaju mogućnost uvida u podatke zabeležene u okviru centralnog informacionog sistema Matična evidencija i ostvarivanje prava. Uz pomoć aplikacije mRFZO osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije biće pošteđeni odlaska na šaltere Fonda kako bi došli do podataka o podnetim prijavama na obavezno socijalno osiguranje, overi zdravstvene knjižice i nadležnoj ispostavi, a u isto vreme smanjio bi se pritisak na zaposlene u Fondu. Lansiranje ove aplikacije planirano je tokom oktobra 2022. godine.

PCPress.rs Image

Aplikaciju MojRA + MojRA ME je pripremilo Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije i namenjena je svim pacijentima koji imaju reumatoidni artritis. Uz pomoć ove aplikacije oboleli mogu da beleže i čuvaju podatke o stanju zglobova, neželjenim događajima, indeksima aktivnosti RA, indeksu telesne mase, lekovima i da vode lični kalendar, koji će im pomoći da bolje opišu i prate aktivnosti bolesti. Uspešna realizacija ove aplikacije u Srbiji dovela je do realizacije iste aplikacije i u Crnoj Gori.

PCPress.rs Image

Aplikaciju HemApp + HemApp ME je pripremilo Udruženje hemofiličara Srbije i namenjena je svim pacijentima koji imaju hemofiliju. Uz pomoć ove aplikacije oboleli imaju mogućnost da beleže i čuvaju podatke o važnim trenucima u toku svog lečenja, kao i da u toku kontrole kod svog lekara mogu lakše i bolje da opišu aktivnost bolesti između dve kontrole. Uspešna realizacija ove aplikacije u Srbiji dovela je do realizacije iste aplikacije i u Crnoj Gori.

Aplikaciju BC Navigator je pripremila Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva i namenjena je lekarima kao pomoćno sredstvo u dijagnostici i lečenju karcinoma dojke.

Aktivni pacijent

U svetu postoji veliki interes za mobilne aplikacije koje omogućavaju direktnu komunikaciju pacijenata sa zdravstvenim radnicima, a kompanija HELIANT takođe radi na razvoju ovakvih rešenja. U ovoj oblasti nas očekuje svetla budućnost jer se nove generacije već uključuju i prave prve korake u razvoj mobilnih aplikacija. Tokom manifestacije „Dan devojčica u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija“, kompaniju HELIANT su posetile učenice osmog razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Beograda i iskazale najveći interes za mobilne aplikacije.

PCPress.rs Image
Kompanija HELIANT i učenice Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Beograda zajednički rade na razvoju mobilne aplikacije

Zajedno s programerima i dizajnerima učile su o principima dizajna interfejsa i predstavljale svoja rešenja i ideje.

Facebook komentari: