ERP 2024

HP: Nova rešenja za LTE mreže

PCPress.rs ImageKompanija HP predstavila je rešenje koje telekomunikacionim operatorima omogućava da milionima korisnika mobilne telefonije pruže bolje usluge putem brzih LTE (Long Term Evolution) mreža.

HP Subscriber Data Management (SDM) omogućava operatorima da objedine informacije o korisnicima (pretplatnicima) raštrkane u više izvora podataka među kojima su i Home Subscriber Server, rešenja za lociranje korisnika, platforme za pružanje usluge, profili uređaja i sistemi za podršku radu i poslovanju.

Kreiranjem objedinjenog uvida u podatke o svakom korisniku, HP SDM omogućava operatorima da steknu integralnu sliku o profilu njihovih pretplatnika. Zahvaljujući tim informacijama operatori mogu obogatiti ponudu aplikacija radi povećanja zadovoljstva korisnika i ostvarivanja novih prihoda preko visoko personalizovanih mobilnih usluga.

Ova mogućnost, sa prelaskom sa 3G na 4G i LTE mreže, sve više dobija na važnosti. Uz brže mreže i pametnije uređaje, protok podataka vrtoglavno raste, dok se mogućnosti mobilnih usluga značajno razvijaju. Pretplatnici mobilnih operatora upotrebljavaju na hiljade internet baziranih aplikacija od kojih mnoge kreiraju Internet provajderi i proizvođači pametnih mobilnih telefona.

Telstra opslužuje oko 9 miliona australijskih fiksnih pretplatnika i preko 10 miliona mobilnih korisnika, što obuhvata i više od 6 miliona korisnika 3G mreže. Usmereni smo na to da svakom korisniku pružimo bogato, personalizovano i integrisano iskustvo”, rekao je Michael Lawrey, izvršni direktor kompanije Telstra za mrežu i tehnologiju. “Konvergencija mreže i tehnologije zahteva drugačini pristup vođenju preduzeća. To se naročito odnosi na način na koji najpre projektujemo, a potom našim korisnicima i nudimo usluge sledeće generacije. HP nam omogućava da na najbolji način iskoristimo podatke o korisnicima i mrežne resurse, tako da smo u mogućnosti da kreiramo personalizovano i integrisano korisničko iskustvo.”

Pročitajte i:  Korisnici 5G u Indiji troše 3,6 puta više podataka u poređenju sa korisnicima 4G

Na kompetitivnom tržištu, uz rastuća očekivanja korisnika, operatori mogu iskoristiti HP SDM da realizuju prednosti jedinstvenih resursa: poverenja korisnika, detaljnih podataka o korisnicima i moćnih mrežnih kapaciteta, što omogućava kreiranje kontekstualnog personalizovanog mobilnog iskustva.

“Operatori pomoću rešenjaHP SDM mogu svojim korisnicima ponuditi niz personalizovanih usluga kreiranih uz upotrebu objedinjenih korisničkih profila”, rekao je Dave Sliter, potpredsednik za komunikacije i medijska rešenja u HP-u. “U LTE svetu neograničenog izbora za korisnike, HP SDM operatorima omogućava da povežu različite izvore podataka i da transformišu svoje poslovanje, te da pretplatnicima ponude bolje iskustvo.”

HP SDM pruža operatorima izbor između tri načina kreiranja objedinjenih korisničkih profila: uvezivanje postojećih baza podataka tako da se informacije dinamički spajaju preko mreže, konsolidacija podataka u jednu bazu, ili replikacija podataka iz različitih izvora i premeštanje u novu bazu.
Komponente HP SDM rešenja

− HP Unified Profile omogućava jedinstven virtuelni pregled ličnih, kontekstualnih i podataka o navikama korisnika. Radi stvaranja objedinjenog pregleda, HP Unified Profile dinamički integriše podatke iz različtih izvora kao što su elementi ličnih profila, aplikacije, podešavanja, uređaji i sadržaji koje stvaraju korisnici.

Pročitajte i:  Korisnici 5G u Indiji troše 3,6 puta više podataka u poređenju sa korisnicima 4G

Ovo okruženje za upravljanje podacima može pojednostaviti prikupljanje, obradu i baratanje informacijama o korisnicima, što poboljšava performanse preduzeća i stvara osnovu za visoko personalizovane usluge i podršku.

U osnovi rešenja HP Unified Profile nalaze se HP Virtual Identity and Profile Broker, koji objedinjuje podatke, i HP OpenCall Profile Manager, koji funkcioniše kao baza objedinjenih podataka.

− HP Home Subscriber Server (HSS) snižava troškove i pojednostavljuje rad kada se koristi uz HP Unified Profile. Kao glavna baza podataka u mreži, HP HSS omogućava bazično upravljanje mobilnim uslugama u okruženjima sledeće generacije, u koja spada i LTE. HP HSS proširuje funkcionalnost rešenja HP OpenCall Home Location Register (HLR) radi čuvanja svih podataka o korisnicima vezanim za uslugu, podešavanja i lokaciju. HP OpenCall HLR upotrebljava 35 operatora na pet kontinenata, da bi unapredili mobilne usluge za više od 300 miliona korisnika.

Kompanija HP može pomoći operatorima da objedine HLR i HSS sisteme radi smanjivanja kompleksnosti i snižavanja trokova, bez žrtvovanja dostupnosti, skalabilnosti i pouzdanosti sistema.

HP-ovo odeljenje za komunikacije i medijska rešenja pruža konsultantske usluge i visok nivo iskustva vezanog za integraciju rešenja HP SDM.

Pročitajte i:  Korisnici 5G u Indiji troše 3,6 puta više podataka u poređenju sa korisnicima 4G

Izvor: HP

Facebook komentari: