Informatizacija trgovinskih sudova

PCPress.rs ImageZavršen je projekat CCASA kojim je tokom prethodne četiri godine trajalo uvođenje savremenih informacionih rešenja u trgovinske sudove u Srbiji. Ovaj projekat, vredan 13,7 miliona dolara, sproveden je u tri faze i obuhvatio je uvođenje hardverskih i softverskih rešenja koja omogućavaju transparentnost i lakši pristup državnim službama. Tako će u trgovinskim sudovima novi sistem koristiti za automatsko prikupljanje podataka i automatsko vođenje predmenta. Pored toga, napravljena je interna računarska mreža, a zakoni i sudska praksa su svima dostupni u elektronskom obliku preko portala www.trgovinski.sud.srbija.yu koji je od aprila do decembra 2008. godine zabeležio preko 700 hiljada poseta. Da bi instalirana oprema i programi bili adekvatno iskorišćeno, održano je preko 240 obuka za usavršavanje sudija i zaposlenih u sudovima.

Facebook komentari: