BIZIT plus

Kako da baterija duže traje?

Često se desi da baterija smartfona već nakon nekoliko meseci počne mnogo brže da se prazni. Zašto je to tako i šta može da se uradi povodom toga, saznaćete upravo ovde.

GRA­NI­ČNA VRE­DNOST Na­pon je kod pot­pu­no na­pu­nje­ne ba­te­ri­je vi­ši od pro­se­čnog, ali za­to dras­ti­čno opa­da ka­da pre­os­ta­ne sa­svim ma­lo ka­pa­ci­te­ta.
GRA­NI­ČNA VRE­DNOST Na­pon je kod pot­pu­no na­pu­nje­ne ba­te­ri­je vi­ši od pro­se­čnog, ali za­to dras­ti­čno opa­da ka­da pre­os­ta­ne sa­svim ma­lo ka­pa­ci­te­ta.

Habanje je neizbežno: u roku od godinu dana, litijum‑jonska baterija može da izgubi i do polovine svog kapaciteta. To u vreme starih mobilnih telefona i nije bilo toliko tragično. Nakon dve godine korišćenja, telefonu je bilo potrebno punjenje dva puta nedeljno, a nakon tri godine nova, jeftina baterija. Međutim, danas čak i potpuno nova baterija u mnogim smartfonima ne može da izdrži ni dva dana, a njena zamena često košta mnogo i znači da telefon mora dugo da ostane u servisu. Na sreću, poštovanje nekih pravila može bitno da produži životni vek baterije.

Mitovi i predrasude

Mnogi to pokušavaju tako što iz svoje baterije iscede i poslednju kap energije i onda je ostave da se puni tokom noći, sve do stoprocentne popunjenosti. Na taj način oni žele da svedu broj ciklusa punjenja na najmanju moguću meru, jer je rašireno verovanje da taj broj određuje živoni vek baterije. To je zaista bilo tako u vreme nikl‑kadmijumskih (Ni‑Cd) akumulatora, koji pate od tzv. memorijskog efekta. Kao kad sportista zbog skraćenih treninga gubi na izdržljivosti, tako i Ni‑Cd baterije pri nepotpunom korišćenju gube svoj kapacitet.

Pročitajte i:  Apple: iPhone 15 ima dvostruko duži životni vek baterije

Međutim, memorijski efekat bio je manje izražen već kod nikl‑metal hibridnih baterija (Ni‑MH), koje su zamenile Ni‑Cd prethodnice u DECT telefonima, daljinskim upravljačima, baterijskim lampama i drugim uređajima iz ekoloških razloga – ove novije baterije bolje su se nosile s nepotpunim ciklusima punjenja i pražnjenja. Ono što za njih može da bude opasno jeste često „prepunjavanje“, kako su primetili stručnjaci za baterije kompanije Varta, a imajući u vidu osetljive punjače. Kod punjenja važi da kontrolisanjem njegovog trajanja, temperature baterije i promene napona (minus delta U) izbegavate preopterećenje. Pored toga, naročito se preporučuju tzv. ready‑to‑use varijante (RTU, ali i LSD – Low Self Discharge) Ni‑MH baterija. Njih odlikuje izuzetno niska stopa pražnjenja, što aparatima koji troše malo energije, poput daljinskog upravljača i satova, upravo i omogućava ekstremno dugo vreme rada.

Problematična smartfon baterija

Međutim, lake‑za‑korišćenje NiMH baterije ne odgovaraju za pametne telefone, jer zbog svoje težine ne mogu da „ponesu“ dovoljnu količinu energije. Litijum‑jonske baterije (Li‑Ion) mnogo su funkcionalnije i zato su se i ustalile u smartfonima i tabletima, kao i u elektro i hibridnim automobilima.

Pročitajte i:  Prva baterija za domet od 1.000 km 
U­NU­TRA­ŠNJI ŽI­VOT Struk­tu­ra je kod mno­gih ba­te­ri­ja (na sli­ci Ni‑MH tip kom­pa­ni­je Var­ta) vrlo slična
U­NU­TRA­ŠNJI ŽI­VOT Struk­tu­ra je kod mno­gih ba­te­ri­ja (na sli­ci Ni‑MH tip kom­pa­ni­je Var­ta) vrlo slična

Ipak, kod punjenja i pražnjenja ova energetska čuda mnogo su zahtevnija od njihovih Ni‑Cd i Ni‑MH rođaka, što su pokazale obimne studije Cadex‑a, specijaliste za merenja i analizu baterija. Oni su ispitivali koliko ciklusa punjenja baterije mogu da izdrže, pre nego što njihov kapacitet primetno oslabi. Rezultati su zastrašujući: nakon 300 do 500 potpunih pražnjenja kapacitet već pada na 70 procenata svoje početne vrednosti. To znači da u toku godinu dana energetska „bomba“ od 3000 mAh može da se degeneriše u slabića od 2100 mAh. Ipak, ima nade: tzv. krajnji napon kod Li‑Ion baterije iznosi oko 4,2 volta. Ko se odrekne samo jedne desetine volta, još uvek postiže 90 procenata maksimalne napunjenosti baterije, a pritom udvostručuje mogući broj ciklusa. Odricanje od još jedne desetine rezultiraće sa 80 procenata kapaciteta i četiri puta većim brojem ciklusa. Zato je sledeći savet posebno koristan: kad god je to moguće, treba se uzdržati od potpunog punjenja baterije i prekinuti napajanje već na 80‑90 procenata. To izuzetno produžava njen životni vek. Naročito noćno punjenje preko svake mere „muči“ bateriju smartfona koja se nalazi u stanju stoprocentne napunjenosti i predstavlja glavni uzrok toliko čestog preranog i osetnog gubitka kapaciteta.

Pročitajte i:  Aluminijum kao korak ka održivoj budućnosti u tehnologiji baterija

Štaviše, ako što češće dopunjujete bateriju već nakon 50‑procentnog pražnjenja, toliko smanjujete njeno opterećenje da ona može da izdrži tri do četiri puta više ciklusa punjenja, dok se kod ispražnjenosti od svega 25 procenata ova vrednost upetostručuje ili čak usedmostručuje. Prema tome, često punjenje i pražnjenje hibridnih automobila za litijum‑jonske baterije uopšte nije problem. Za njih važi upravo suprotno u odnosu na nikl‑kadmijumske i treba ih puniti što češće, ali ne do maksimuma. Takođe, umesto noću, treba to činiti uveče ili ujutru.

Odricanjem do izdržljivosti

To, istina, znači da bi punjač trebalo nositi sa sobom i tokom dana. Ovde se pokazuje kao prednost kupovina izdržljivog modela. S takvim aparatom korisnik može bez većeg lišavanja da se odrekne gornjih 10 do 20 procenata, a onda čuva preostali kapacitet baterije čestim dopunjavanjem. Zahvaljujući tome, ona će još raditi i kada smartfon već odavno bude za staro gvožđe.

Bernd Theiss

(Objavljeno u časopisu connect 50)

Facebook komentari: