Kako do optimalne IT infrastrukture?

Istraživači tržišta iz IDC‑a predviđaju da će u cilju digitalizacije, 73 odsto kompanija imati potrebu za krupnim promenama u modernizaciji data centara. Industrija 4.0, IoT, big data i edge computing su glavni pokretači koji stoje iza ovog procesa. Rešenja koja mogu da odgovore svim izazovima modernizacije i unapređenja data centara su već dugo zastupljena, ali da li znate koje je odgovarajuće za vas?

PCPress.rs ImageDigitalizacija svih sektora proizvodnje, trgovine i ostalih privrednih grana, zahteva brzo i adekvatno opremanje IT rešenjima kroz data centre koji mogu biti nabavljeni jednostavno i ekonomično i čiji će rad biti efikasan i pouzdan. Za odabir odgovarajućeg rešenja, kompanijama je potreban širok spektar rešenja koja će dati odgovor na sve različite potrebe i „prepreke“. Takođe, potreban vam je i pouzdan partner za pomoć pri odabiru rešenja i njegovoj implementaciji, u vidu kompanije koja se usko specijalizovano bavi izgradnjom data centara i ima velikog iskustva i mnogo uspešno realizovanih projekata u svom portfoliju. Vesimpex se više od 25 godina uspešno bavi izgradnjom data centara pri čemu u svojim projektima implementira opremu vodeće globalne kompanije za IT infrastrukturu – Rittal.

Eliminacija rizika

U situaciji kada razvoj poslovanja, uvođenje novih usluga i standarda zahtevaju unapređenje i modernizaciju postojeće ili izgradnju potpuno nove IT infrastrukture, mora se voditi računa o svim elementima koji čine jedan data centar kao i o njihovoj međusobnoj usklađenosti u celinu koja će pružiti željenu pouzdanost i energetsku efikasnost. Pošto su IT menadžeri po prirodi posla uglavnom fokusirani na aktivnu IT opremu i aplikacije, dešava se da se zapostavljaju investiranje u fizičku IT infrastrukturu koja čini temelj svakog IT sistema, što može dovesti do neželjenog downtime‑a i rizika po bezbednost opreme i podataka. Rizici su brojni, počevši od prekida u napajanju, otkaza sistema klimatizacije koji vrlo često nisu profesionalni i nemaju potrebnu pouzdanost za rad 24/7, nepostojanje monitoringa fizičkih parametara, požar, poplava (recimo pucanje vodovodnih instalacija), prašina, korozivni gasovi, neovlašćeni pristup, eksplozija, elektromagnetno zračenje… Kako bi se potencijalni rizici za gubitak podataka i mogući downtime sveli na najmanju moguću meru, neophodno je pronaći adekvatnog partnera koji će znati ne samo da identifikuje sve pretnje već i kako da ih otkloni ili barem umanji, pritom poštujući standarde namenjene data centrima.

Pročitajte i:  Manje od polovine IT lidera je sigurno u svoje IoT security procedure

Rešenje po meri

Nakon utvrđivanja postojećeg stanja i identifikacije svih rizika, drugi i najbitniji korak je planiranje i projektovanje fizičke IT infrastrukture koja će se zasnivati na zadovoljenju postojećih i budućih potreba. Pitanje nivoa dostupnosti i nivoa redudantnosti koji će biti implementiran je krucijalno za arhitekturu data centra. Prema Uptime institutu i Tier klasifikaciji, prilikom planiranja napajanja i klimatizacije, odgovarajući pristup za „razrede dostupnosti“ se bazira na konceptu redudantnosti: modularni n+1, nezavisni 2n ili njihova kombinacija 2n+1.

PCPress.rs ImageSledeći važan aspekt je odabir IT rekova i njihove veličine, jer serverski rekovi imaju drugačije zahteve u poređenju sa mrežnim rekovima. U tom kontekstu planirane i buduće instalacije aktivnih komponenti (server, storage, switches), trebaju da se uzmu u obzir. Sve aktivne komponente u reku će definisati potrebnu potrošnju električne energije kao i koji koncept klimatizacije treba odabrati kako bi se efikasno eliminisala generisana toplota. Dodatno, rekove treba nameniti i prema strukturnom kabliranju, koje treba pažljivo isplanirati i predvideti za buduće potrebe. Pasivna mrežna infrastruktura je takođe deo Tier kategorizacije i treba da ispuni zahteve odgovarajučih tehničkih propisa. Detaljna analiza svih sigurnosnih aspekata je deo osnovnih zahteva prilikom planiranja data centra. Može se početi od analize celog objekta pa sve do samog reka i pokriti svi aspekti fizičke sigurnosti: zaštita od provale, požara, vode, dima, padajućih krhotina, itd.. i u skladu sa analizom isplanirati odgovarajuća zaštita.

Pročitajte i:  Važna uloga serverskog rack ormara u modernoj IT infrastrukturi

Prilikom rada data centra, svi elementi fizičke IT infrastrukture treba da se kontinualno prate. Sve relevantne informacije treba da se prikupljaju, obrađuju i budu dostupne IT menadžeru u bilo kom trenutku. Svi senzori za praćenje temperature, vlažnosti vazduha, dima, pojave vode itd mogu da monitorišu pojedinačne rekove. U pozadini monitoringa, softver za menadžment IT infrastrukture treba da odgovori raznim potrebama IT administratora. Treba da je u mogućnosti da monitoriše sve infrastrukturne komponente i da preduzima neophodne korektivne mere. Mreža distribuiranih senzora omogućava da releventni parametri i alarmi budu snimljeni, dokumentovani i vizualizovani na jednostavan način. Idealno, softver ovog tipa nudi IT administratorima kompletnu sliku data centra kao jednog entiteta, takođe i sa aspekta servisa i održavanja. Uz holistički pristup u planiranju i odabiru rešenja kao i inovativnu fizičku IT infrastrukturu koja je ujedno modularna i skalabilna, izbegavaju se rešenja po principu „štapa i kanapa“ i stvara se siguran oslonac za kontinuitet poslovanja i jednostavno i lako prilagođenje budućim potrebama.

(Objavljeno u PC#252)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,