ERP 2024

Kako podstaći privredni rast

Guverner Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, naglasila je da, iako su strani investitori veoma značajni, fokus treba da bude usmeren i na zadržavanje domaćih, i u tom smislu, pozvala je učesnike konferencije Beogradska berza da podrže ideje i projekte koje je promovisala sama konferencija.

PCPress.rs Image

Nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije uz pomoć MMF-a, Vlada Republike Srbije bi trebalo da se fokusira na podsticanje privrednog rasta, a ne isključivo na subvencije, zaključili su panelisti na prvoj panel diskusiji. Druga panel diskusija imala je zaključak da je naglasak stavljen na promenu državne regulative i podsticanje malih i srednjih preduzeća na uključivanje na tržište kapitala kroz poreske olakšice. Još jedan od načina pokretanja tržišta kapitala je i privatizacija javnih preduzeća, a glavni razlozi zbog kojih od 2001. godine na Beogradskoj berzi nije bilo nijedne inicijalne javne ponude je nedostatak investitora i loša edukacija preduzetnika i menadžera na ovu temu. Učesnici trećeg panela su se složili da je jedan od uzroka nedovoljnog učešća malih i srednjih preduzeća u ukupnom BDP-u i to što domaća mikro i mala preduzeća ne koriste u dovoljnoj meri prednosti eksternih izvora finansiranja i financial leverage.

PCPress.rs Image

Sebastijan Sosa, predstavnik MMF-a u Srbiji, istakao je problem rastuće fiskalne nestabilnosti u Srbiji, i da je obavezno trošenje Srbije predviđeno budžetom neodrživo veliko i da se ono mora smanjiti u narednom periodu. Treba se pozabaviti visokim brojem nenaplativih kredita a jedan od ciljeva, povećati broj kako javnih, tako i privatnih investicija, ali je kao prepreku ovome istakao nizak nivo domaće štednje. Zlatnu plaketu za najbolje odnose sa investitorima u 2017. dobila je kompanija NIS a.d. Novi Sad, dok je plaketu za najveći napredak u kvalitetu odnosa sa investitorima u 2017. dobila kompanija Valamar Riviera iz Poreča.

Facebook komentari: