Kako popraviti nestanak touchpada na Windows 11

Ako je touchpad nestao ili ne radi na Windows 11, možete rešiti ovaj problem prateći nekoliko koraka za rešavanje problema.

PCPress.rs Image

Ako ne možete da pronađete kursor touchpada na ekranu, probajte sledeće korake za rešavanje problema

Na Windows 11, ako imate laptop, može se desiti da ne možete navigirati operativnim sistemom i aplikacijama jer kursor odjednom nestane sa ekrana ili se zamrzne, i ne možete ga pomerati. U ovom slučaju, operativni sistem nudi nekoliko koraka za rešavanje problema. Možete izvršiti osnovne korake kao što su ponovno pokretanje uređaja i čišćenje touchpada, ažuriranje drajvera i deinstaliranje ažuriranja po potrebi. Moguće je rešiti probleme sa touchpadom samo pomoću tastature, ali povezivanje žičanog miša je idealno.

Osnovne preporuke za rešavanje problema

Ako touchpad ne radi na vašem računaru, prvo probajte ove preporuke:

1. Ponovo pokrenite računar: Prilikom ponovnog pokretanja uređaja, sistem će takođe ponovo pokrenuti usluge i drajvere koji mogu pomoći u rešavanju problema.

2. Očistite touchpad: Prljavština može ometati rad touchpada, pa ga čišćenje može pomoći.

Omogućite funkciju touchpada

Ako je kursor nestao sa ekrana, verovatno je da je touchpad onemogućen na vašem računaru. Ovu funkciju možete brzo omogućiti iz aplikacije Settings.

Da biste omogućili touchpad na Windows 11, koristite ove korake:

1. Koristite prečicu sa tastature “Windows + S” da biste otvorili interfejs Windows Search.

2. Potražite Touchpad.

3. Pritisnite taster Enter ako se “Touchpad settings” pojave pod rezultatom “Best match”. Inače, koristite strelice da biste je izabrali i pritisnite Enter.

4. Koristite taster Tab da biste izabrali prekidač za Touchpad i pritisnite taster Spacebar da biste omogućili funkciju.

5. (Opciono) Kliknite na Touchpad Settings kada miš radi.

6. Proverite opciju “Leave touchpad on when a mouse is connected”.

7. Kliknite na dugme Reset da biste vratili Settings i gestove touchpada na podrazumevane vrednosti. 

Napomena: Ako je jedna od postavki odgovorna za zamrzavanje ili nestanak touchpada, ova opcija bi trebalo da reši problem.

Ako imate žičani miš, povežite ga sa računarom, otvorite Settings > Bluetooth & devices > Touchpad i uključite prekidač “Touchpad”.

Ažurirajte ili ponovo instalirajte drajvere za touchpad

Nestanak touchpada sa desktopa takođe može ukazivati na problem sa drajverima.

Ažurirajte drajver

Da biste ažurirali drajver za touchpad, koristite ove korake:

1. Koristite prečicu sa tastature “Windows + S” da biste otvorili interfejs Windows Search.

2. Potražite Optional updates.

3. Pritisnite taster Enter ako se “Optional updates” pojave pod rezultatom “Best match”. Inače, koristite strelice da biste je izabrali i pritisnite Enter.

4. Koristite taster Tab da biste izabrali strelicu nadole za ažuriranje drajvera i pritisnite taster Enter da biste proširili Settings.

5. Koristite taster Tab ponovo da biste izabrali drajver za touchpad i pritisnite taster Spacebar da biste izabrali ažuriranje.

6. Koristite taster Tab još jednom da biste izabrali dugme “Download & install”.

Ako imate žičani miš, povežite ga sa računarom, otvorite Settings > Windows Updates > Advanced options > Optional updates, izaberite ažuriranje drajvera za touchpad i kliknite na dugme “Download & install”.

Ponovo instalirajte drajver

Da biste ponovo instalirali drajver uređaja za touchpad na Windows 11, koristite ove korake:

1. Koristite prečicu sa tastature “Windows + S” da biste otvorili interfejs Windows Search.

2. Potražite Device Manager.

3. Pritisnite taster Enter ako se “Device Manager” pojave pod rezultatom “Best match”. Inače, koristite strelice da biste je izabrali i pritisnite Enter.

4. Koristite taster Tab da biste ušli u meni, taster sa strelicom nadole da biste izabrali kategoriju “Human Interface Devices”, taster sa strelicom udesno da biste proširili kategoriju, taster sa strelicom nadole da biste izabrali uređaj touchpada, i pritisnite Enter da biste pristupili stranici sa svojstvima.

5. Koristite taster Tab da biste izabrali oblasti taba i taster sa strelicom udesno da biste izabrali tab Driver.

6. Koristite taster Tab ponovo dok ne izaberete dugme “Uninstall Device” i pritisnite Enter.

7. Koristite taster Tab još jednom da biste izabrali dugme Uninstall i pritisnite taster Enter.

8. Ponovo pokrenite računar.

Ako imate žičani miš, povežite ga sa računarom, otvorite Device Manager, proširite kategoriju “Human Interface Devices”, desnim klikom izaberite uređaj touchpada, izaberite opciju “Uninstall device”, kliknite na dugme “Uninstall” i ponovo pokrenite računar.

Nakon ponovnog pokretanja uređaja, touchpad bi trebalo automatski da se reinstalira.

Deinstalirajte neispravno ažuriranje sistema

Ako se problem sa touchpadom pojavi nakon instaliranja ažuriranja, želećete da se vratite na prethodnu verziju da biste rešili problem.

Da biste deinstalirali nedavno ažuriranje na Windows 11, koristite ove korake:

1. Koristite prečicu sa tastature “Windows + S” da biste otvorili interfejs Windows Search.

2. Potražite Uninstall updates.

3. Pritisnite taster Enter ako se “Uninstall updates” pojave pod rezultatom “Best match”. Inače, koristite strelice da biste je izabrali i pritisnite Enter.

4. Koristite taster Tab da biste izabrali opciju Uninstall za poslednje ažuriranje i pritisnite taster Enter da biste ga uklonili.

5. Ponovo pokrenite računar.

Kada završite korake, touchpad bi trebalo ponovo da se pojavi na ekranu.

Uvek možete ponovo pokrenuti računar sa tastature pritiskom na taster “Windows”, pritiskom na taster “Tab” dok se ne izabere meni profila, pritiskom na desnu strelicu da biste izabrali dugme “Power”, pritiskom na taster “Enter”, korišćenjem strelice nadole da biste izabrali opciju “Restart” i pritiskom na taster “Enter”.

Ako je to slučaj, šanse su da postoji problem sa kompatibilnošću sa ažuriranjem sistema ili trenutnim drajverom uređaja. Preporučuje se da se obratite proizvođaču uređaja za dodatnu podršku.

U međuvremenu, otvorite Settings > Windows Update i kliknite na dugme “Pause for 1 week” kako biste sprečili ponovno preuzimanje ažuriranja.

Ako ništa ne deluje, mogao bi postojati fizički problem sa touchpadom, ili uređaj može biti oštećen.

Izvor: Windowscentral

Facebook komentari:
Računari i Galaksija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *