Kako se dodaju fusnote i endnote

Fusnote (Footnote) i krajnje napomene  obično prenose dodatne informacije i veze koje dokazuju tvrdnje iznete u glavnom telu dokumenta, usmeravaju na dodatno istraživanje ili prosto navode izvor citiranog materijala. Fusnote i endnote obično možete da sretnete u ozbiljnijim dokumentima i obavezno se koriste u naučnim radovima, poslovnim izveštajima i stručnim knjigama u kojima postoji potreba za detaljnim i proverivim informacijama.

PCPress.rs ImageRazlika između ova dva tipa napomena jeste u tome što se na dnu stranice pojavljuju fusnote, dok su sve endnote prikupljene na kraju dokumenta ili na kraju svakog poglavlja ili dela dokumenta. Fusnote su zgodne jer ih vidite u momentu čitanja, bez potrebe da se mnogo udaljavate i nakon toga ponovo vraćate u telo teksta. Endnote su zgodne jer na kraju dokumenta hronološki grupisano navode sve što je relevantno od izvora. One po sadržaju mogu da se poklapaju, ali i ne moraju jer neke fusnote na kraju mogu da budu procenjene i kao nebitne, a s druge strane, neke endnote ne moraju biti vezane za neku konkretnu lokaciju pre nego što se stigne do kraja dokumenta. Po nahođenju, možete uključiti i fusnote i endnote u istom dokumentu. Kasnije možete i nezavisno da ih isključujete. Ako se predomislite, možete pretvoriti sve fusnote u dokumentu u endnote ili obratno.

PCPress.rs ImageSvaka fusnota ili endnota se automatski numeriše. Ovaj broj je referentna oznaka i pojavljuje se kao eksponent uz relevantnu tvrdnju u glavnom telu dokumenta, a isti broj se pojavljuje i na početku fusnote ili endnote kao link. Ako ubacite obe vrste zapisa u isti dokument, Word pravi odvojene brojeve sekvenci za fusnote i za endnote. U napomenama, ova referentna oznaka predstavlja hipervezu na lokaciju odgovarajuću napomeni i broju u fusnoti ili endnoti.

Da biste dodali fusnote ili endnote, kliknite u tekstu dokumenta u kojem želite da ubacite referencu na mesto gde će se pojaviti oznaka napomene. Na tabu Reference, u grupi Footnotes, kliknite na Insert Footnote ili Insert Endnote. Word automatski unosi sledeći broj u sekvencu fusnote ili endnote kao novu oznaku reference i ubacuje taj isti broj na dnu stranice ili na kraju dokumenta. Kursor se pojavljuje iza fusnote ili endnote, spreman za prijem teksta napomene. Najzad unesite ili nalepite tekst koji želite. Kada završite s pisanjem, dvaput kliknite na broj napomene za povratak.

Fusnote i endnote skrivene su u Draft, Outline ili Web Layout režimu prikaza. Na tabulatoru References, u Footnotes grupi, kliknite na Show Notes da biste otvorili prozor fusnota na dnu prozora. Ako ubacite novi ili izbrišete postojeći footnote ili endnote pre poslednje postojeće napomene te vrste, sve sledeće beleške u nizu automatski se preimenuju i prenumerišu.

Promena formata fusnote i endnota

Da biste drugačije formatirali fusnote, na tabulatoru References, u grupi Footnotes, kliknite na strelicu za širenje opcija ove grupe (strelica u donjem desnom uglu imena grupe). U dijalogu Footnote And Endnote, u odeljku Location, kliknite na Footnotes ili Endnotes, u zavisnosti od toga koju vrstu napomena želite da izmenite. Za fusnote, izaberite da li ćete postaviti tekst fusnote na dno stranice ili odmah ispod kraja teksta na tekućoj stranici. Za endnote odaberite da li ćete sakupiti sve napomene na kraju dokumenta ili na kraju svakog pojedinačnog dela dokumenta.

Ako ste izabrali fusnote, možete kliknuti na polje Columns. U padajućoj listi koja se pojavi, izaberite da li će fusnote pratiti formatiranje, tj. broj kolona glavnog teksta ili će se prikazivati u posebno ručno definisanom, različitom broju kolona. Kliknite na polje Number Format koje služi za izbor formata broja. Možete izabrati arapski ili rimski način numerisanja, sekvencu slova ili sekvencu simbola. Alternativno, možete da unesete simbol u polje za Custom mark ili kliknite na taster Symbol za izbor bilo kog simbola u bilo kojem dostupnom fontu. Ovaj izbor onemogućava Number format listu. Ako želite da niz započinje brojem ili slovom različitim od podrazumevane vrednosti, promenite vrednost u polju Start at.

Kliknite potom na polje Numbering i izaberite način numerisanja napomena. Numeracija fusnota ili endnota može da se nadovezuje u celom dokumentu, da se brojevi restartuju na svakoj stranici ili na početku svakog odeljka.

Ako dokument sadrži prekide odeljaka, možete kliknuti na Apply changes to polje i odaberite nove vrednosti u dijalogu. To podešavanje utiče na ceo dokument ili samo na odeljak koji sadrži kursor. Najzad kliknite na Insert. Ako želite da pretvorite sve fusnote u dokumentu u endnote ili obratno, kliknite na Convert i izaberite akciju koju ćete izvršiti.

Ukoliko želite da se pozovete na istu fusnotu sa više lokacija, ubacite prvo pojavljivanje napomene. Zatim unesite jednu ili više unakrsnih referenci na oznaku referentne napomene na drugim lokacijama. Onda primenite Footnote Reference stil znakova na svaku unakrsnu referencu. Te reference moraju da se ručno ažuriraju kada dodavanja ili brisanja u nizu prouzrokuju promenu broja beleške.

(Objaljeno u PC#250)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,