Kakve promene donose e-fakture (eRačuni) poslovnoj i društvenoj zajednici?

Promena bilo kog poslovnog procesa unutar kompanije ume da bude kompleksan i zahtevan poduhvat i uglavnom otvara brojna pitanja i dileme. Prošle godine je donet Zakon o elektronskom fakturisanju koji obavezuje sve pravne subjekte da umesto dosadašnjih papirnih faktura pređu na elektronske fakture.

PCPress.rs Image

Ova zakonska obaveza otvorila je brojne nedoumice u poslovnoj zajednici, ali zapravo u pitanju je sistem koji se koristi već dugi niz godina u svim razvijenim zemljama i koji je napravio značajne uštede kako za poslovnu zajednicu tako i za društveno okruženje u kojem ona posluje. Prema pomenutom zakonu, primena elektronskog fakturisanja će se primenjivati fazno.

U trenutku pisanja ovog teksta prvi rok (1. maj 2022) za primenu elektronskog fakturisanja je već otpočeo, a odnosi se na sve poslovne subjekte koji vrše fakturisanje prema javnom sektoru.

Šta je elektronska faktura (eFaktura)?

E-faktura je elektronski oblik papirne fakture i predstavlja zahtev za isplatu koji se evidentira, obrađuje i čuva u elektronskom obliku tj. digitalnom formatu. Novi sistem preko kojeg se evidentiraju sve elektronske fakture u privredi se naziva SEF – Sistem elektronskih faktura i njime upravlja Ministarstvo finansija. Ovu finansijsku ispravu moguće je kreirati direktno putem SEF-a ili preko informacionog posrednika koji će u ime izdavaoca u potpunosti preuzeti dalji proces slanja i kontrole “elektronskog puta” kreirane e-fakture.

Kako izgleda elektronska faktura?

Iako su brojni poslovni subjekti mislili da već koriste sistem elektronskog fakturisanja tako što šalju PDF fakture putem mejla, to ipak nije slučaj. Elektronska faktura mora da sadrži dva ključna elementa koji je čine autentičnom zakonskom ispravom:

 • XML struktura
 • PDF struktura
PCPress.rs Image
Levo PDF struktura i desno XML struktura

Prednosti elektronskog fakturisanja u poslovnim procesima

 • Brza i jednostavna izrada elektronskim putem
 • Ne morate ih štampati
 • Ne morate ih kovertirati
 • Ne morate ih slati poštom
 • Ne morate ih arhivirati u papirnom obliku
 • Jednostavno pretraživanje u elektronskoj bazi
 • Smanjena mogućnost greške prilikom izrade
 • Bolja kontrola
 • Stepen uspešnosti dostave je preko 99%

Podizanje ekološkog standarda u svakodnevnom poslovanju

73.000 listova A4 papira = 1 stablo bora

Elektronsko fakturisanje izbacuje iz upotrebe korišćenje papira i na taj način predstavlja deo društveno odgovornog poslovanja svake kompanije. E-fakture na ovaj način doprinose:

 • Razvijanju svesti u okviru privrede o značaju zaštite životne sredine.
 • Promociji digitalizacije poslovanja.
 • Podsticanju promovisanja održivog razvoja.
 • Podsticanju poštovanja ekoloških principa.

Direktan efekat na životnu sredinu možete izračunati putem EKO kalkulatora uštede.

E-fakture u brojkama

Na godišnjem nivou se širom sveta kreira preko 500 milijardi faktura. Od toga je 60 milijardi kreirano elektronskim putem, a ovaj trend se iz godine u godinu povećava, te se sve veći broj država uključuje u sistem elektronskog fakturisanja.

Grčka je procenila da će uvođenjem e-faktura povećati naplatu poreza za 3 milijarde evra, dok će privredi smanjiti troškove za skoro 1 milijardu. Poslovna praksa u Hrvatskoj je pokazala da su troškovi firmi niži za 350 miliona evra godišnje, dok je u Poljskoj izmerena čak i ušteda vremena izrade fakture, pa je tako skraćeno sa 30 na 3 minuta.

Izvor podataka: NALED

Moj-eRačun kao pouzdan partner u digitalizaciji vašeg poslovanja

Kompanija Moj-eRačun trenutno sarađuje sa preko 2000 klijenata koji su prešli na novi sistem e-faktura. Portfolio njihovih klijenata pokriva širok spektar, od mikro preduzeća do velikih klijenata poput: Elektroprivreda Srbije, Srbija Šume, Srbija Vode, Dunav Auto, Siemens Srbija.

U saradnji sa kompanijom Moj-eRačun omogućili smo svim čitaocima našeg portala posebne benefite za prelazak na novi sistem elektronskog fakturisanja:

1.Besplatna integracija i implementacija eRačuna (u pitanju je ušteda: 50e/h * 10-30h u zavisnosti od računovodstvenog programa = 500-1500e)

2.Besplatan zahtev za pristup (Ušteda 135e)

Potrebno je samo da zatražite ponudu i unesete promotivni kod pcpress2022 u polje napomena.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: