Ključ je u poverenju

Za kompaniju GoPro cilj nije samo da proda softver, već da zajedno s korisnicima pronađe najefikasnije rešenje koje će u stopu pratiti njihove potrebe. A na tom putu konsultanti koji svojim znanjem i iskustvom steknu poverenje klijenata imaju nemerljiv značaj.

03-BussinesIskustvo kaže da je implementacija poslovno‑informacionog sistema bez učešća konsultanata praktično nemoguća. Za razliku od mišljenja koje imamo priliku da ponekad čujemo, konsultanti u procesu implementacije nisu tu da vam kažu kako treba da radite i vodite posao jer, na kraju, svako preduzeće je izgradilo svoj poslovni model koji donosi rezultate. Njihov posao je da zajedno s budućim korisnicima sistema sagledaju, opišu i optimizuju sve aspekte poslovnih aktivnosti koje će kasnije, u fazi implementacije rešenja, biti ugrađene u planirani informacioni sistem.

Okupljanje tima

U GoPro‑u dobro znaju da je rad konsultanata od ključne važnosti za uspešno izvođenje projekta. Zato u svom timu okupljaju ljude koji imaju dugogodišnje iskustvo, adekvatna znanja, sposobnost da se neprestano usavršavaju prateći svetske trendove u okviru svoje ekspertize, kao i mogućnosti realizovanja u softveru koji je u portfoliju GoPro‑a. U procesu uvođenja poslovnog softvera, a GoPro to radi po Microsoft Dynamics Sure Step metodologiji, konsultanti uzimaju učešća veoma rano, već u fazi upoznavanja i pripreme prezentacije. Vodi se računa o tome da svaka prezentacija bude prilagođena potrebama korisnika, jer to je pravi način da se fokus postavi na pravo mesto – rešenje konkretne poslovno‑organizacione situacije.

Pročitajte i:  GoPro: Budite uvek korak ispred konkurencije

U idealnom slučaju, a i mereno u globalnim okvirima, tek mali broj projekata izvodi se kod korisnika koji i pre kontakta sa implementatorom rešenja ima precizno definisani projektni zadatak s jasno definisanim realnim ciljevima koje treba dosegnuti. Mnogo češće dešava se da budući korisnik informacionog sistema prepoznaje osnovne potrebe, ali nema potpuni uvid u to šta je sve moguće da se realizuje u okviru predviđenog budžeta i raspoloživih resursa. Konsultanti GoPro‑a u fazi definicije projektnog zadatka imaju ključnu ulogu. Zahvaljujući iskustvu i ekspertizi u oblastima od značaja za poslovni sistem korisnika, a zajedno s menadžmentom i ključnim korisnicima, definišu opseg rada i ciljeve.

Ova faza analize je neizostavna i ključna za uspešnost celokupnog projekta i stoga joj GoPro tim konsultanata pristupa s najvećom pažnjom. Tokom zajedničkog rada sa ekspertima za pojedine poslovne aktivnosti unutar samog preduzeća‑korisnika, konsultanti često prepoznaju da neke od neophodnih funkcija mogu lakše i efikasnije da se realizuju u drugim softverskim alatima od pretpostavljenog. Postoje situacije kada DMS ili CMS softver efikasnije rešavaju postavljene izazove od ERP‑a i konsultanti tada to posebno razmatraju i prezentuju korisnicima. Jer, cilj njihovog rada usmeren je na definisanje realnih ciljeva i na obezbeđenje uslova da se oni dostignu.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Kako steći poverenje

A kada se dođe do tačke gde je neophodno unaprediti poslovne procese korisnika ili način razmišljanja o mogućem rešenju, ključni element je poverenje u znanje i iskustvo konsultanta. GoPro neprestano insistira upravo na dostizanju visokog nivoa poverenja. Kao što svi znamo, poverenje se teško stiče. Najbolji put je da se korisnik uveri u to da konsultanti dobro razumeju njihovu poslovnu filozofiju i da pritom pokažu visok nivo znanja potrebnog da se određena poslovna aktivnost u softveru realizuje na optimalan način, uz najmanji mogući uticaj na postojeći poslovni proces. Kada se dostigne taj visok nivo poverenja, korisnici ne samo da postaju otvoreni već znaju i da iniciraju potragu za boljim rešenjem. Konačni rezultat onda bude visok stepen realizacije postavljenih ciljeva i zadovoljstvo korisnika.

Posao konsultanta u GoPro‑u ne završava se fazom analize. I u kasnijim fazama razvoja, obuke i primene njihov doprinos veoma je važan. Prvi njihov zadatak jeste da beskompromisno vode računa o poštovanju svih koraka u okviru Microsoft Dynamics Sure Step metodologije, kao i da je kvalitet realizacije na nivou visokih standarda GoPro‑a.

Pročitajte i:  GoPro: Budite uvek korak ispred konkurencije

Ni kasnije, kada neki softver iz GoPro‑ovog portfolija zaživi kod korisnika, rad konsultanata nije završen. U stalnom kontaktu s korisnicima, a u skladu s novonastalim poslovnim potrebama, konsultanti GoPro‑a stalno unapređuju sistem i tako ga održavaju da nikada ne zaostaje za organizacijom koja ga koristi.

www.gopro.rs

Milan Bašić

(Objavljeno u časopisu PC#214)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: