Koliko smo daleko od integrisanog zdravstvenog informacionog sistema?

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti Privredne Komore Beograda (PKB) i Društvo za informatiku Srbije (DIS) u saradnji sa Ministarstvom zdravlja 18. aprila 2016. godine organizovali su skup u PKB-a sa temom “Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS)”.

Moderatori na skupu bili su gospodin Stevan Obradović ispred Udruženja saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti PKB-a i gospodin Nikola Marković, Predsednik Društva za informatiku Srbije.

Na skupu je Specijalni savetnik Ministra zdravlja, gospodin Miroslav Pevac prezentovao tekući Projekat “Integrisani Zdravstveni Informacioni Sistem – IZIS”

Gospodin Pevac je prezentovao sledeće delove i sklopove IZIS-a:

Obim Projekta

Implementacija funkcionalnosti

E-Uputi

E-Recepti

Elektronski zdravstveni dosijei

Povezivanje sa organizacijama u okruženju u cilju korišćenja referentnih podataka

Integracija sa postojećim lokalnim informacionim sistemima u zdravstvenim ustanovama

Call Center

Implementacija SMS gateway-a

Izveštavanje i Business Intelligence

Početna iskustva u implementaciji vertikale KC Niš

Nakon prezentacije razvila se vrlo žučna diskusija, koja je pokrenula veliki broj pitanja ili tvrdnji, koje su uglavnom ostale bez komentara, odnosno odgovora, od kojih su neka važnija:

 1. Postojanje dokumenata koji su plod struke i koji je podloga za kreiranje Tenderske dokumentacije ovo što se naziva IZIS,
 2. Zakonom definisani kao “Vrlo osetljivi podaci” i nepostojanje dokumenta koja tretiraju pitanja o bezbednosti i odgovornosti za zdravstve podataka na bilo kom nivou, počevši od isporučioca  i inostranih eksperata – implementatora na ovom Projektu
 3. Sizuacija u kojoj je Javno raspisani Tender za IZIS bio, kao i na njemu zasnovan Ugovor sa isporučiocem ostao, direktno suprotan Zakonu o evidencijama u zdravstvu i drugih Odluka i Pravilnika, koje je i sama Vlada donosila (Interoperabilnost)
 4. Kako se niko u Ministarstvu zdravlja nije setio da sprovede postupak Izmene zakona pre raspisivanja Tendera i prilagodi Zakon ovakvom sadržaju Tendera
 5. Kako je moguće sprovoditi ovaj Projekat bez Podzakonskih akata, a u toku realizacije pokušavati tim aktima anulirati osnovni Zakon
 6. Potpuno odsustvo saradnje, pa i kontakta sa eUpravom Republike Srbije, kao nosiocem informatizacije državnih sistema
 7. Dvogodišnje odsustvo i izolacija Stručne i naučne javnosti, posebno medicinske i informatičke, kao i kompletnog Civilnog društva sa tokovima ovog Projekta,
 8. Potpuno odbačeni rezultati rada koji su bili predmet donacije EU (Projekat EU i UNDP-a EU-IHIS “EHR”) uz neobrazloženost razloga takvog stanja i izražene nade Ministartsva da će možda jednog dana biti korišćen i povezan sa IZIS-om
 9. Nastala situacija u kojoj je pogažena zvanična platforma Republike Srbije sa Bilateralnog Skriniga februara 2015. godine, za Pregovore po Pregovaračkom Poglavlju 10, u kojoj se navodi da će Ministarstvo formirati Data Centar i primeniti standarde HL7 i EN13940 i stvoriti preduslove za primenu Crossborder Direktive 2011/24 Article 14 i Odluke 2011/890 o uspostavljanju mreže odgovornih organa za upravljanje sistemom eZdravlja u Srbiji
 10. Nedefinisano stanje nadoknade troškova proizvođačima sertifikovanih zdravstvenih softvera u upotrebi u zdravstvenom sistemu, za izradu interfejsa za povezivanje sa IZIS-om, uz savet gospodina Pevca da im je u interesu da to urade dobrovoljno
 11. Statusom i stanjem IKT kadrova u zdravstvenom sistemu i njihovom otpuštanju
 12. Interesantna je bila licitacija na skupu o broju Informatičara u Ministarstvu zdravlja koji su podrška ovom Projektu i to između jednog i nijednog i upoređivanje sa Ministarstvom zdravlja Republike Makedonije (zavičaja firme proizvođača softvera za IZIS), gde ih ima 17, a populacija tri puta manja
 13. Do kraja nije objašnjeno zašto su elektronski potpisi prepreka da E-Recepti i dalje, po implementaciji IZIS-a, budu u papirnom obliku, obzirom da npr. cela privreda Poreskoj upravi na taj način podnosi Poreske prijave

Krajnji utisak je da je ukupno posmatrano, ova kompletna tematika ostala bez obelodanjivanja razloga i ciljeva postupanja.

Takođe, skup nije dao ni jedan komentar na relevantne teme iz Izveštaja EU o napretku Srbije za 2015. godinu.

Skupu su inače prisustvovali prestavnici delegacije EU i Projekta EU-IHIS, kao i predstavnici Udruženja Informatičara u Zdravstvu Srbije.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,

Aleksandar Vukalović

U Informatici 17 godina pre nego što je tako nazvana. Osnivač Java zajednice i Linux partnerstva sa IBM-om Inicijalna lokalizacija Open Office-a SUN reprezentativ Elektronika, SCADA, mikrokontroleri, previše

2 thoughts on “Koliko smo daleko od integrisanog zdravstvenog informacionog sistema?

 • 25. 04. 2016. at 22:08
  Permalink

  Nama koji radimo u zdravstvu i svakodnevno se srecemo s problemom nedostajuceg integrisanog zdravstvenog sistema tekst je vrlo jasan. Parcijalni razvoj informacionih sistema pojedinacnh zdravstvenih ustanova cesto proizvode poteskoce zbog nepostojanja standarda i sledstveno nekompatibilnosti IKT ustanova. Evidentno je nepostojanje dugorocne strategije za implementaciju pojedinacnih IS u IZS. Naravno da je potrebna vizija, strategijski plan , kadrovi i finansije. Zasad funkcionise jedini program koji omogucava Fondu da brze dodje do podataka o utroscima. A to je ipak u sustini finansijski a ne zdravstveni pmsoftver.

 • 23. 04. 2016. at 08:31
  Permalink

  Vrlo nerazumljivo napisan tekst. Ne bi ga shvatili ni oni koji su prisustvovali sastanku, a kamo li neko ko nije upućen u problematiku. Nema gore stvari kad čovek ne zna da na piše ono što hoće da kaže.

Comments are closed.