BIZIT plus

Komentar: Internet na optuženičkoj klupi

U svetlu tragedije koja nas je nedavno zadesila, mnogi pominju Internet, društvene mreže i igrice kao jedan od uzroka rasta agresije koji najzad dovodi do zločina. Da li je Internet zaista „kriv“ i možemo li ga koristiti pametnije?

PCPress.rs Image

Uobičajeno je da se o Internetu govori kao o velikoj civilizacijskoj tekovini i osnovnoj platformi za funkcionisanje savremenog društva, privređivanja i svakodnevnog života građana. Internet danas ima ključnu ulogu u informisanju, komuniciranju, efikasnom poslovanju, stvaranju novih poznanstava, druženju, lečenju, odbrani, učenju, kvalitetnom upravljanju i obavljanju niza drugih delatnosti.

Međutim, on se i zloupotrebljava i koristi za napad na privatnost, ugrožavanje ličnosti, širenje skaradnih video-zapisa, vređanje, pozivanje na destrukciju, slanje lažnih vesti, sajberkriminal i niz drugih. Sve ove negativne pojave se poslednjih dana u našoj sredini dovode u vezu i s motivacijom za protekle zločine i pojavom niza drugih kriminalnih aktivnosti i zato su u središtu pažnje javnosti.

Manifestacije zloupotrebe Interneta

Društvo za informatiku Srbije je u maju 2023. organizovalo okrugli sto i razmatralo osnovne manifestacije zloupotrebe Interneta, uzroke koji dovode do tih pojava i potrebne mere da se zloupotrebe Interneta smanje.

Pročitajte i:  Kako odabrati hosting?

Konstatovano je da su osnovne manifestacije zloupotrebe Interneta: širenje društveno neprihvatljivih sadržaja i lažnih vesti, organizovanje i pozivanje na nelegitimne aktivnosti, napadi na ličnost, ugrožavanje privatnosti, širenje mržnje, vršnjačko nasilje, krađa identiteta, agresivno ponašanje i hakovanje.

Treba aktuelizovati nastavne sadržaje u školama, saglasno potrebi da se pojača vaspitna uloga škole

Ocenjeno je da su uzroci zloupotreba Interneta: povećana agresivnost u društvu, nepostupanje REM-a, provajdera i drugih nadležnih organa u kontroli i sankcionisanju neadekvatnih sadržaja na Internetu, nedovoljno angažovanje pojedinih roditelja u vaspitanju dece i praćenju njihovih aktivnosti na Internetu, ugrožena vaspitna uloga škole i nastavnika, upadanje nekih mladih u zavisnost od Interneta i smart telefona te njihovo neadekvatno lečenje, sporo postupanje pojedinih provajdera po zahtevima Javnog tužilaštva, plasiranje na društvenim mrežama sadržaja koji izazivaju depresiju, anksioznost, širenje panike i nezadovoljstvo ličnim životom…

Šta učiniti?

Razmatrane su potrebne mere i aktivnosti za suzbijanje zloupotreba Interneta. Postoji čitav niz preventivnih mera i aktivnosti, ali se one neredovno koriste ili nisu dovoljne da suzbiju zloupotrebe Interneta. Na skupu je posebno ukazano na potrebu ojačavanja primene postojećih i uvođenje novih mera za smanjivanje zloupotreba Interneta. Istaknute su sledeće neophodne mere:

 • Organizovati istraživanja o merama za unapređivanje odnosa roditelja i dece u uslovima masovne primene Interneta, mobilnih telefona, društvenih mreža i drugih vrhunskih tehnologija,
 • Aktuelizovati nastavne sadržaje u školama, saglasno potrebi da se pojača vaspitna uloga škole,
 • Nastaviti sa praksom izrade stručnih preporuka za roditelje i decu o postupanju u specifičnim situacijama kao što su masovna ubistva, porodične nesreće, elementarne nepogode, saobraćajne nesreće i slično,
 • Obezbediti dalji razvoj aktivnosti Nacionalnog centra za zaštitu dece na Internetu preko
 • telefona 19833,
 • Unaprediti kapacitete državnih organa i stručnih organizacija za monitoring sadržaja koji se prikazuju na Internetu i društvenim mrežama i primeniti propisane mere i unaprediti stručnu
 • kritiku sadržaja na Internetu i video-igrica,
 • Obezbediti psihološku podršku učenicima u školama u cilju objašnjenja proteklih zločina i pripremiti se za primereniju primenu Interneta. Potrebno je da svaka škola, pored policajca, ima i psihologa i pedagoga,
 • Organizovati edukacije roditelja u cilju osposobljavanja za kontrolu sadržaja koja deca koriste
 • na Internetu,
 • Kod mladih razvijati kritičko mišljene za izbor servisa i sadržaja koje će pratiti na Internetu,
 • U medijima što više predstavljati pozitivne vrednosti i pozitivne primere u primeni Interneta i društvenih mreža
Pročitajte i:  Internet pogled na 2023.

Predloženo je i uvođenje novog krivičnog dela gonjenja onih koji preko Interneta i društvenih mreža namamljuju i zakazuju susrete s maloletnom decom.

Stručna javnost ne podržava inicijative da se učenicima privremeno zabrani korišćenje pojedinih društvenih mreža i mobilnih telefona, ali smatra da je potrebno njihovo bolje regulisanje

Stručna javnost ne podržava inicijative da se učenicima privremeno zabrani korišćenje pojedinih društvenih mreža i mobilnih telefona, ali smatra da je potrebno njihovo bolje regulisanje u cilju restriktivne primene.

Obavljena javna rasprava, izrada predloga mera, njihovo objavljivanje i dostavljanje nadležnim organima i organizacijama predstavljaju doprinos intenziviranju aktivnosti na smanjivanju zloupotreba Interneta i društvenih mreža.

Autor: Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,