BIZIT plus

Kompanija Strauss Adriatic regrutuje mlade, uspešne kadrove

Kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u lokalnu zajednicu, Strauss Adriatic je pokrenuo program primanja mladih praktikanata na praksu. Koncept ulaganja u buduće poslovne lidere je poznat kompaniji i od ranije. Godinama unazad, otvara vrata mladim studentima da kroz seminarske radove i istraživanja steknu praktična znanja iz različitih oblasti i da unaprede svoje veštine kroz rad i mentorstvo sa iskusnim profesionalcima. Budući da na većini fakulteta u Srbiji praksa nije toliko zastupljena, ovaj program pruža mladim ljudima priliku da praktično primene sve što su godinama učili, ali sada kroz prizmu realnog rada u kompaniji.

PCPress.rs Image

Program je zamišljen da traje tri meseca i obuhvata upoznavanje sa kompanijom, organizacionom strukturom, strateškom orijentacijom, ali i operativno upoznavanje sa svakim segmentom posla: poseta terenu kad je prodaja u pitanju, rad u kancelariji, izrada analiza i izveštaja, upoznavanje sa internim procedurama. Praksa je zamišljena tako da mladi polaznici kompaniji pruže sveže ideje, a kompanija njima znanje i praktično iskustvo, a kasnije i mogućnost zaposlenja ukoliko postoji potreba za otvaranjem novog radnog mesta.

Ivana Canić, HR direktorka kompanije Strauss Adriatic, o ovogodišnjem programu i propozicijama kaže: „Nakon što smo objavili konkurs za studente završne godine na Ekonomskom fakultetu, pristupili smo našem standardnom procesu selekcije ali smo, logično, fokus stavili na motivaciju kandidata umesto na iskustvo. Ono što je bilo presudno jeste da vrednosti kandidata budu u skladu sa vrednostima naše organizacije. Tragali smo za pozitivnim stavom, entuzijazmom, dobrim vaspitanjem, željom za učenjem, radoznalošću. Bilo nam je bitno da plan prakse bude osmišljen do detalja i da pokrije sve segmente posla određene radne pozicije. Ove godine smo budućim praktikantima otvorili vrata sektora prodaje i sektora finansija. Plan je da im sledeće godine ponudimo mogućnost da se oprobaju i u sektoru marketinga, ljudskih resursa, logistike, proizvodnje“.

Ivana Canić dalje dodaje da mentori tokom trajanja prakse vrše evaluaciju studenata. Ocena mentora, ali i kadrovske potrebe kompanije su odlučujući faktori za potencijalnu odluku o zapošljavanju studenta. U slučaju da se otvori radno mesto, student koji je bio na praksi ima zasluženu  prednost za tu poziciju.  Sektori u kojima će se praktikanti i praktikantkinje oprobati se definišu prema prethodno skeniranim potrebama kolega iz svih sektora, budući da je neophodno da im tri meseca budu u potpunosti posvećeni. Ovakav proces selekcije doprinosi kvalitetu programa i plana prakse. Naravno, bitne su i aspiracije samih studenata. Dešava se da tokom procesa selekecije studenti promene svoju odluku i izraze želju za nekim drugim poljem za rad, a Strauss Adriatic se trudi da im izađe u susret.

Jedna od praktikantkinja koja je nakon praktikantskog rada regrutovana i dobila stalno zaposlenje je Katarina Petruševski.  Praksu u kompaniji Strauss Adriatic započela je u septembru 2020. godine, a od maja 2021. godine radi na poziciji Digital Marketing Assistant. Obrazovanje je stekla na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom studiranja, bila je član studenstke organizacije Case Study Club, koja je studentima pružila mogućnost da ostvare direktan kontakt sa privredom kroz takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja. Na taj način su joj se otvorila vrata ka kompaniji Strauss Adriatic.

„Sećam se da sam tada sebi rekla kako želim da radim u ovoj kompaniji jednog dana, jer je drugačija od ostalih“, kaže Katarina.

Katarina je po završetku studija želela da nastavi usavršavanje u svojoj struci i prijavljivanje na praktikantski rad u kompaniji Strauss Adriatic je bio logičan sled u cilju unapređenja svojih znanja i veština. To joj je bila najveća motivacija.

„Moja očekivanja su prevashodno bila okrenuta želji da učim što više i da što više proširim svoje vidike. To mi je bio i najveći motivator. Strauss Adriatic mi je pružio i više od toga. Dobila sam šansu da učestvujem u samom procesu rada, da kroz praktične primere gradim svoje profesionalno iskustvo i da isprobam sebe do krajnjih granica. Posvećenost koju su mi mentori pružili je zaista bila ogromna, a verujem da sam im ja svojim angažovanjem uzvratila, jer sam zaista dobila priliku da učim od najboljih“, rekla je.

Dvadesetčetvorogodišnja Katarina, koja se u praktikantskom poslu oprobala u sektoru marketingа, danas je tu i zaposlena. Tu se našla na osnovu ličnih preferencija koje su  bile u skladu sa samim obrazovanjem. Kaže da joj je tokom programa od odlučujuće važnosti bila spremnost celog tima da sa njom podele sve što svakodnevno rade, kao i da je aktivno uključe u sve aktuelnosti, prenoseći joj i praktično i teorijsko znanje. Tokom praktikantskog programa prošla je kroz samostalnu obuku kroz razne zadatke, rad 1 na 1, ali i rad u većim timovima. Tokom obuke, usavršavala se i kroz rad na studijama slučaja, na seminarima, radionicama i kursevima.

Kompaniji je izuzetno bitan kvalitet i program plana prakse. Mentori su maksimalno posvećeni i vrše kontinuiranu evaluaciju rada praktikanata i praktikantkinja, ali vode računa o njihovim željama i aspiracijama i trude se da ispoštuju želje ukoliko se odluče za rad u nekom drugom polju. O svemu ovome svedoče reči mlade Katarine kako se snašla i osećala u realnom poslovnom okruženju:

„Reč koja mi prva pada na pamet je pripadnost. Zaista se osećam privilegovano i veoma sam zahvalna što sam dobila priliku da upoznam divne ljude, da od njih učim i da sa njima radim. Bezuslovna podrška i poverenje je nešto što karakteriše moj tim koji sada zaista doživljavam kao nešto više od samog posla“, nastavlja Katarina.

Mentori su Katarinu opisali izuzetnim vrlinama: stalna želja za napretkom i razvojem, iskrena motivacija za učenjem i proširivanjem sopstvenih vidika kao i spremnost i odlučnost u preuzimanju inicijative. Zbog tih kvaliteta, a i mogih drugih, ostala je da radi u kompanji Strauss Adriatic.  O tome zašto su izabrali baš nju, kaže:

„Moje ambicije su zaista visoke i usmerene na lični rast i razvoj, obogaćivanje iskustva znanjem, novim mestima, ljudima i situacijama. Veoma sam motivisana u ideji da postanem ekspert u svojoj oblasti sa ciljem pomeranja granica, kako ličnih tako i u okruženju. Sve vreme sam verovala u sebe i zaista sam davala svoj maksimum. Preuzimala sam inicijativu, kroz zdrave radne navike sam pokazivala želju za napretkom i razvojem. Sa duge strane, bilo mi je važno da kompanija u kojoj ću raditi gaji iste vrednosti kao i ja. Jedino tako ja mogu da doprinesem njima i oni meni, to je dvosmerni proces. To što sam ostala u kompaniji bila mi je samo potvrda da zaista vrednujemo iste stvari“.

O sveukupnom iskustvu, Katarina kaže: „Praktikantski rad će mi pomoći da nikada ne zaboravim koji je pravi izvor moje motivacije i energije. Kada se prisetim tih dana, sigurna sam da će mi oni biti podstrek da nikada ne prestanem da učim, ma koliko da sam do tada već naučila. S obzirom na to da je kompanija do sada zaista nadmašila sva moja očekivanja, očekujem da nastavimo da rastemo zajedno“.

PCPress.rs Image
Katarina Petruševski

Praksa je najbolji način da studenti uđu u svet rada. Ovo je pravi način da upoznaju korporativni život, radne uslove i odnose, polje svog interesovanja, ali i da steknu adekvatne poslovne veštine. Strauss Adriatic praksom smatra prvi susret sa realnim tržištem rada za mlade ljude. Od presudne važnosti za uspešnost prakse jeste da kompanija otvori svoja vrata studentima, ne samo fizički nego i praktično: da podeli znanja, da sasluša mlade, da čuje njihovo mišljenje, da uvaži njihove potrebe i da otvoreno odgovori na sva njihova pitanja.

Facebook komentari: