Lako do računa – putem aplikacije Zbir

U cilju sveobuhvatnog praćenja poslovanja javnih komunalnih preduzeća različitih delatnosti, AB Soft je proširio ponudu aplikativnog softvera još jednim rešenjem – modulom Zbir.

PCPress.rs Image

Osnovna namena aplikacije Zbir je da integralno obuhvati sve poslovne procese i funkcionalnosti koje su potrebne za efikasno obavljanje poslova iz domena distribucije i naplate komunalnih usluga. Podržani su poslovi evidencije i naplate preduzeća različitih veličina i delatnosti – od najmanjih do velikih sistema koji kupcima svakog meseca pošalju na stotine hiljada faktura.

Jedinstvena baza podataka

Sistem čini jedinstveno rešenje s jedinstvenom bazom podataka. Pokriva evidenciju, obračun i fakturisanje svih vidova komunalnih usluga (toplotne energije, gasa, vode, održavanje higijene u gradu, gradska zelenila, zakupa objekata, tržnica i pijaca, pogrebnih usluga, otkup stanova, gradsko građevinsko zemljište, održavanje stambenih zgrada i kućnih saveta, zakup lokala, zakup bilborda…) uz evidenciju subvencija podeljene po kategorijama kupaca.

Realizovana je veza s mobilnim uređajima za očitavanje na terenu. To je sopstveno, AB Soft‑ovo, rešenje za Android aplikacije i mobilne uređaje, ali postoji mogućnost i veze s drugim sistemima koji automatski čitaju stanja potrošnje na mernim mestima.

Pročitajte i:  Samsung lansira aplikaciju za pomoć ljudima sa govornim poremećajima

Na osnovu očitanih podataka ili podataka koji su u evidenciju dospeli unosom, generišu se fakture koje sadrže zaduženja za izvršene usluge ili potrošnju i eventualno obračunatu kamatu. Na veoma jednostavan način omogućeno je generisanje kampanje obračuna i fakturisanje uz masovno štampanje računa direktnim slanjem na štampač, kao i generisanje različitih formata štampe. Po potrebi, moguće je slanje na e‑mail kupca. Fakture se štampaju po unapred zadatoj klasifikaciji: po mestima, rejonima, PAK‑ovima, ulicama i brojevima.

Integrisano i automatizovano

Nakon izrade kampanje, računi se automatski prosleđuju računovodstvu uz generisanje naloga za knjiženje s mogućnošću knjiženja prihoda po organizacionim delovima preduzeća, automatsko popunjavanje knjiga izlaznih faktura, poreske i POPDV evidencije. Poreska prijava se na osnovu ove evidencije automatski generiše i učitava elektronskim putem na portal Poreske uprave.

Kod evidencije plaćanja računa, u primeni je više načina: preuzimanjem izvoda iz e‑banking‑a i povezivanje uplata s računima, uplata preko blagajni i automatsko generisanje naloga za knjiženje uplata na karticama kupaca.

PCPress.rs Image

Sistem omogućava praćenje starosne strukture potraživanja i sprečavanje zastarelosti, praćenje reprograma, obračuna kamate, utuženja i praćenje sudskih procesa po utuženjima po predmetima, zastupnicima, izvršiteljima i sudovima.

Pročitajte i:  AB Soft: Više sistema u tesnoj vezi

Još jedan od razloga za uvođenje sistema AB Soft‑a jeste jednostavan unos podataka. Informacije se unose samo na jednom mestu i nema nikakvog naknadnog prepisivanja, pokrivene su sve vrste evidencija, što omogućuje dnevnu ažurnost na svim nivoima, stalne računovodstvene i statističke analize i izveštavanje na različitim nivoima za sve strukture u preduzeću. Dodatno, uvođenjem BI izveštavanja za rukovodeće strukture dobija se moćan alat koji služi kako za analizu, tako i za bolje upravljanje.

Dodatna vrednost koja se dobija uvođenjem sistema AB Soft‑a jeste kvalitetan i sadržajan odnos prema kupcima. Na jednostavan način možete dobiti različite prateće evidencije o kupcima, objektima i uređajima kupca, pri tome koristeći različite komunikacione kanale. Lako je uspostaviti i vezu s portalima koji kupcu omogućuju pregled svojih obračuna, dugovanja i ostalih podataka relevantnih za obračun fakturisane usluge.

Korisna adresa: www.absoft.rs

Autor: Milan Janjić

Facebook komentari: