Top50 2023

Litijum-sumporne baterije imaće tri puta veći kapacitet

lithium_sulfur_batteries_structurejpgTim istraživača sa kanadskog Unverziteta Waterloo je napravio prototip litujim-sumpornog akumulatoram koji će, zahvaljujući svojoj specijalnoj nano-strukturi, moći da skladišti trostuko više energije od postojećih litijum-jonskih akumulatora iste veličine. Novi akumulatori će biti i lakši, a verovatno i jeftiniji za proizvodnju. U okviru kampanje za smanjenje emisije ugljen-dioksida, akumulatori velikog kapaciteta donose efikasnije skladištenje energije i manje korišćenje fosilnih goriva za prevoz.
Kao i litijum-jonski, litijum-sumporni akumulator tokom punjenja skladišti energiju na jednoj elektrodi, da bi je prilikom pražnjenja oslobađao na drugoj. Za veću efikasnost, neophodno je da sumpor bude u bliskom kontaktu sa provodnikom, na primer, ugljenikom. Istraživači su za postizanje tog cilja primenili nanotehnologiju. Sastavljena je nanostruktura od ugljeničnih šipki razdvojenih praznim kanalima, u koje je korišćenjem kapilarnih sila pažljivo ubačen istopljeni sumpor, tako da je sav prostor ravnomerno popunjen . Time je postignut pouzdan kontakt ugljenika i sumpora.
Ipsitivanja su pokazala da je prototip postigao 84% kapaciteta koji je moguć po teorijskim proračunima.  Specifični kapacitet pozitivne elektrode je oko 1200 Wh/kg, što znači da  jedna kompeletna baterija može da dostigne preko 500 Wh/kg – tri do pet puta više od konvencionalnih litijum-jonskih baterija.
Dizajn novog akumulatora nije bez mana: kao i u slučaju litijum-jonskih baterija, kapacitet će vremenom opadati, a slična konstrukcija negativne litijumske elektrode donosi slične opasnosti od eksplozije pri nepravilnom rukovanju; istraživači ipak smatraju da se usavršavanjem tehnolgije ova opasnost može izbeći ili makar bitno umanjiti, slično savremenim litijum-jonskim baterijama koje su bezbednije od onih koje su se proizvodile ranijih godina.
Materijali koji su potrebni za prozvodnju ovih baterija su jeftiniji nego materijali za litijum-jonske, što može da znači da će i prozvodna cena biti niža, ali se istraživači ipak ograđuju od prognoza, jer može da se desi da proces proizvodnje bude skuplji.

Izvor: gizmag

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,