BIZIT plus

Magacin a ne lavirint

Microsoft Dynamics NAV sadrži i modul za upravljanje skladištem WMS, Warehouse Management System. Da vidimo kako teče njegova implementacija, uz GoPro WMS aplikaciju…

2Microsoft Dynamics NAV (Navision) predstavlja najrasprostranjenije svetsko ERP (Enterprise Resource Planning) rešenje s više od 110.000 implementacija. Jedan od delova NAV sistema jeste i modul za upravljanje skladištem – WMS (Warehouse Management System), koji zajedno sa ostalim funkcionalnostima čini jedinstven integralni informacioni sistem. Zahvaljujući povezanosti i integrisanosti sa ostalim delovima ERP sistema, finansijski i WMS tokovi nisu odvojeni u sisteme koji međusobno ne komuniciraju ili se oslanjaju na nepraktične i nepouzdane razmene podataka.

Male margine i visoki troškovi robe na skladištu čine kontrolu troškova i efikasnost krucijalnim odrednicama za distributerske kompanije. One sebi ne mogu da priušte greške u poslovanju. Ipak, previše distributera i dalje se miri s manuelnim procesima, zakasnelim informacijama, pometnjom u magacinu, nabavkom na bazi intuicije, greškama u skladištenju i opadajućim profitom koji ih tera da se grčevito bore za opstanak.

Kompanije koje se bave distribucijom ili veleprodajom, a žele da isplivaju na vrh današnjeg kompetitivnog poslovnog okruženja, mogu dosta da profitiraju upotrebom jednog ovakvog sistema koji im može pomoći da:

 • preuzmu kontrolu nad svojim skladištem i maksimiziraju njegovu vrednost,
 • eliminišu brojne manuelne procese i tokove magacinskih operacija brzim, tačnim ispunjenjem plana koje sprečava penale za nepridržavanje ugovorenih obaveza,
 • integrišu označavanje i transport u procese izdvajanja/pakovanja i fakturisanja, čak i kod više skladišta,
 • osposobe svoje zaposlene da uštede vreme, smanje troškove i povećaju zadovoljstvo klijenata,
 • optimizuju skladišni prostor i pojednostave izdvajanje robe u skladištu, s jasnim razumevanjem u kom se magacinu roba najbrže kreće,
 • isprate efikasnost cross docking‑a (direktnog premeštanja robe s prijemne zone u zonu za isporuku) i drop‑shipment‑a (direktne isporuke bez skladištenja robe),
 • smanje rastur zaliha i ostale troškove prenosa preciznim praćenjem procesa skladištenja, jakom kontrolom i aktuelnim podacima za finalne odluke o zalihama,
 • povežu podatke o skladištima za višeskladišne prostore i eliminišu nepotrebne nestanke zaliha, koordiniraju sigurnosne zalihe i popunjenost, kao i transportuju robu sa finansijski najisplativijih lokacija, deleći fakture ukoliko je potrebno,
 • održavaju precizne i tačne podatke o skladištu i ažuriraju ih učestalo pomoću mobilnih uređaja.

skladiste-1Kompanija GoPro, sertifikovani Microsoft partner u domenu implementacije poslovnih softverskih rešenja, u svom portfoliju klijenata ima značajna imena u domenu distribucije i veleprodaje. Kako bi olakšali rad svojih klijenata u upravljanju skladištem, osmislili su i realizovali GoPro WMS aplikaciju za hand held (mobilne) uređaje (Windows Mobile i Windows CE), potpuno integrisanu sa Dynamics NAV sistemom i njegovim WMS modulom. Aplikacija je razvijena sa ciljem da zaposlenima u magacinu olakša i ubrza svakodnevne aktivnosti, a menadžmentu omogući detaljno praćenje i standardizaciju rada zaposlenih, kojima se mogućnost greške ograničava i svodi na minimum.

Podržane aktivnosti GoPro WMS aplikacije:

 • Obrada i knjiženje magacinskih prijemnica
 • Obrada i knjiženje magacinskih isporuka
 • Obrada i registracija izdvajanja
 • Obrada i registracija skladištenja
 • Obrada nabavnih/prodajnih porudžbenica (za sisteme koji ne koriste WMS modul)
 • Rad sa brojevima serija i serijskim brojevima (praćenje artikala)
 • Kreiranje, knjiženje i premeštanje robe u okviru magacina
 • Uvid u stanje artikla po magacinima/regalima u okviru magacina
 • Kreiranje popisne liste (mogućnost rada online/offline)
 • Kreiranje prodajnih ponuda
 • Evidentiranje novih bar‑kodova
 • Kreiranje i obrada naloga za prenos (prenos artikala između dva magacina)
 • Evidentiranje količina u različitim jedinicama mere
 • Provere cena (prodajnih/maloprodajnih)

www.gopro.rs

Miloš Pucarević

(Objavljeno u časopisu PC#237)

Facebook komentari: