Računari i Galaksija

Microsoft Dynamics NAV u duty free shop-u

Reimplementacija Microsoft Dynamics NAV‑a u srpskom ogranku Dufry‑ja je omogućila dalji uspešan razvoj kompanije uz neverovatno brz povratak uloženog novca.

fachadaČini se da, od kada je putovanje avionom način da se brzo prevale velike razdaljine, poseta duty free prodavnicama je postala neizostavna stanica. Tu, kažu, po povoljnijim cenama možemo da kupimo poklone porodici i prijateljima ili poneku sitnicu koja nam život čini udobnijim. A čak i ako nemamo mnogo novca u džepu, u ovim radnjama lako ćemo da prekratimo vreme dok čekamo na poziv za let. Globalno, duty free biznis je krupna stvar koja se po mnogo čemu razlikuje od vođenja klasičnih radnji i supermarketa.

Dufry je jedan od svetskih lidera u ovoj branši. Kompanija sa centralom u švajcarskom gradu Bazelu radi u celom svetu i ima 2200 objekata u 65 država, a prvu prodavnicu ove vrste u Evropi je otvorila 1952. godine na pariskom aerodromu Le Burže. Kod nas je od 2006. godine prisutna na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu. Danas u ovoj vazdušnoj luci čak 23 objekta nose znak Dufry i zapošljavaju oko 300 ljudi.

Vođenje poslovanja rasprostrog po čitavoj planeti je pravi zadatak za ERP sisteme. Pritom je veoma važno da se, sa jedne strane cela arhitektura što više standardizuje, a sa druge da se ostavi dovoljno prostora za dorade koje zahteva lokalno zakonodavstvo. IT menadžer Dufry‑ja u Srbiji, Aleksandar Cvetković nam kaže da je Navision, a kasnije Microsoft Dynamics NAV već decenijama globalno primenjeno ERP rešenje u korporaciji. Tako je sa osnivanjem srpskog ogranka 2006. godine odmah krenula implementacija NAV‑a u verziji 3.7 sa klijentom 4.0. Sistem je pratio dinamični razvoj poslovanja, ali vremenom sa povećanjem broja prodavnica, asortimana i kupaca počela su da se primećuju određenja usporenja koja su se odražavala na efikasnost i brzinu poslovnih reakcija.

U Dufry‑ju je pravilo da se svaka, ali baš svaka, promena izvodi u strogo kontrolisanim uslovima. Tako je i sa unapređenjem poslovno‑informacionog sistema pa se sa prelaskom sa prethodne verzije na NAV 2013 R2 sačekalo do 2014. godine. Srpski ogranak je jedan od prvih koji je prešao na novu platformu, a lokalni Microsoft partner koji je obavio opsežnu reimplementaciju je GoPro.

Globalno i lokalno

Sa novom verzijom Microsoft Dynamics NAV‑a implementiran je i potpuno novi business core razvijen u IBM‑u, a po specifikaciji i potrebama Dufry‑ja. Ovako sazdan sistem je korporativni standard i primenjuje se svuda u svetu. Zbog toga, ovde ne može da se govori samo o zameni softvera i migraciji podataka, već se radi o daleko opsežnijem poslu u kojem je trebalo usvojiti i evaluirati znanja o novoj poslovnoj logici, a zatim opisati i dokumentovati sve zahteve za promenama.

Ovaj posao je tim sastavljen od stručnjaka Dufry‑ja i GoPro‑a obavio za četri meseca, a po dobijanju odobrenja iz centrale, posao implementacije, prenosa podataka, testiranja i obuke je završen za pola godine. Zavisno od faze u kojoj se projekat nalazio na ovom posluje bilo angažovano od 5 do 10 konsutanata GoPro‑a, a njihove aktivnosti su se pored uobičajenih za ovu vrstu posla, proširile i na obuku korisnika za rad sa IBM‑ovim modulom za Dufry poslovni sistem. Na strani razvoja najveći izazov je bio da izgradi modul za carinsko poslovanje u skladu sa srpskim zakonodavstvom, a koji će biti u potpunosti integrisan sa ostatkom sistema. To je, između ostalog, podrazumevalo poštovanje izuzetno visokih standarda u dokumentovanju lokalno razvijenog i implementiranog rešenja. Direktor GoPro‑a Damir Barjaktarević sa ponosom kažu da su ovaj zadatak obavili za čistu desetku.

Pun pogodak

Finansijski direktor Dufry‑ja Aleksandar Čolić u svom poslu najbolje oseća prednosti i mane novog poslovno‑informacionog sistema. Sa starim je radio praktično od kada je uveden i poznaje ga u prste. Kaže nam da je još 2013. bilo jasno da NAV 3.7 više ne može da pruži pravovremene informacije i dovoljno kvalitetnu konsolidaciju posataka. Posebno, ističe Čolić, u poslovnom ambijentu gde se trendovi prodaje menjaju i nekololiko puta u toku dana. Sa novim sistemom, za srpski ogranak Dufry ja gde je rast godišnji prihoda od preko 20%, uska grla u donošenju pravovremenih poslovnih odluka su praktično prevaziđena, a po Čolićevoj proceni, investicija u reimplementaciju je, kroz efekte rada u novom poslovno‑informaciom sistemu, vraćena za samo šest meseci.

Milan Bašić

(Objavljeno u Časopisu PC#227)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,