Modernizujte svoje IT okruženje

Dynamic Rack Control (DRC) koristi visokopreciznu RFID tehnologiju koja garantuje administratorima ažuran pregled svih komponenti instaliranih u rekovima. RFID tagovi koji se povezuju na instalirane uređaje, emituju veliku količinu podataka preko trakaste antene do upravljačke konzole, i to sve u realnom vremenu, bez ikakvog kontakta. Takvo rešenje pojednostavljuje evidenciju, planiranje, provizioniranje i rešavanje problema u data centrima.

PCPress.rs ImageProces digitalne transformacije u punom je zamahu i kompanijama postaje sve važnije da uhvate korak, modernizuju svoje IT okruženje i učine efikasnijim upravljanje svog data centra i rad svojih zaposlenih. Jedno od rešenja koje može olakšati svakodnevni rad administratorima i IT menadžerima jeste Dynamic Rack Control (DRC), pomoću koga oni u svakom trenutku imaju punu kontrolu nad svojom opremom u data centru.

PCPress.rs ImageAsset management rešenje, kao što je Rittal Dynamic Rack Control (DRC), označava kraj nekompletnih i neažurnih lista aktivne opreme. Sada administratori mogu u svakom trenutku da znaju tačno koje komponente se nalaze u kom reku i na kojoj poziciji (visini), zahvaljujući visokopreciznoj RFID anteni u reku i RFID tagovima koji se prikače na svaki komad opreme.

Tagovi mogu uskladištiti veliki broj ključnih podataka, kao što su karakteristike instaliranih uređaja, njegov izgled, lokacija, servisni intervali, kao i aplikacije i servisi koji su dostupni za uređaj. Ti podaci automatski se prenose do asset management softvera. Prikačeni tagovi omogućavaju informacijama da prate uređaj, bez obzira na to da li je preseljen na drugu poziciju u rek ormanu ili u potpuno drugi rek u data centru.

Osnovna komponenta: precizna RFID antena

PCPress.rs ImageVisokoprecizna antena za Rittal TS IT rek je kamen‑temeljac Dynamic Rack Control sistema. Ona može pouzdano da prepozna RFID tagove na bilo kojoj rupi za montažu u rek unit‑u (U), što samo na prvi pogled deluje jednostavno. Svaki unit (U), ima tri rupe za montažu koje su postavljene na razmacima od 8 mm, što daje ukupno 126 rupa za rek visine 42 U, i antena mora bežično da identifikuje svaku poziciju. Antena može da se poruči zajedno s Rittal TS IT rekom kao jedan od dodataka ili naknadno dase ugradi. Instalacija je jednostavna, zahvaljujući praktičnoj unapred predefinisanoj poziciji za montažu, koja štedi vreme jer nije potrebno pažljivo poravnavanje.

Vođeno rešavanje problema za smanjenje rizika

PCPress.rs ImageNa anteni se nalaze LED diode koje se poklapaju s pozicijama rupa za montažu i koje u slučaju indikacije problema omogućavaju mnogo jednostavnije rešavanje. Servisni tehničar ne mora više da traga u rekovima za potrebnim uređajem, već pretražuje prema LED svetlu. Dodatno, RFID tehnologija radi u tandemu s distribucijom napajanja, Power Distribution Units (PDU), kako bi pratila koji uređaj se napaja preko koje utičnice. Takvo rešenje eliminiše rizik od slučajnog isključenja pogrešnog kabla i pogrešnog servera. Integracija RFID tag podataka i PDU‑a omogućava menadžment softveru da detektuje tačnu PDU utičnicu potrebnog uređaja i obeleži je uključenim LED svetlom.

Integracija preko sistema monitoringa Rittal CMC III

DRC RFID antena povezana je na procesorsku jedinicu sistema monitoringa Rittal CMC III (Computer Multi Control III), dok ovaj sistem monitoringa upravlja podacima i prenosi ih u Rittal DCIM menadžment softver – RiZone. Takođe, DRC je moguće implementirati u bilo koji menadžment softver koji podržava SNMP protokol za komunikaciju. Rittal koristi HF RFID tehnologiju sa frekvencijom od 13,56 MHz, koja omogućava veoma kompaktni modul antene.

Podaci se upisuju na tagove u saglasnosti sa ISO 15693 standardom, što omogućava da budu pročitani i snimljeni od strane svih vodećih skenera, bez obzira na to da li su tagovi instalirani u reku ili nisu.

Implementacijom DRC sistema IT menadžeri, pored uštede dragocenog vremena, dobijaju veliki broj funkcionalnosti i mogućnosti, njihovo dodatno proširenje uz DCIM softver – RiZone, čime se eliminiše potreba za dobrim pamćenjem i beskonačnim brojem popisnih lista koje nikad u potpunosti neće prikazivati realno stanje.

www.vesimpex.rs

(Objaljeno u PC#250)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,