Multitehnološka ekspertiza pri virtuelizaciji

Drugi VMware forum koji je održan 8. septembra 2010. u hotelu Continental je okupio stručnjake iz analize, dizajna i integracije virtuelizacije poslovnih sistema kao i njihovog održavanja, a na skupu su predstavljene novosti i pravci budućeg razvoja iz sveta virtuelizacije.Ppredavanje preduzeća Saga

Nebojša Misković, direktor marketinga Sage, je održao predavanje na temu „Važnost multitehnološke ekspertize kod virtuelizacije“. Objasnio je zašto je bitno da inženjeri koji se bave virtuelizacijom imaju široko znanje i da poznaju sve parametre koji čine virtuelnu infrastrukturu. Takođe je pomenuo da Sagini stručnjaci pomažu u osmišljavanju i projektovanju budućeg sistema, pri nabavci softvera i hardvera, testiranju rešenja, pilot implementaciji, u punoj produkciji, kao i kroz vođenje i koordinaciju celog projekta. Istakao je da Saga ima u Srbiji najveći broj sertifikovanih VMware inženjera sa multitehnološkom ekspertizom.

Preduzeća koja imaju delimično implementirano virtuelno okruženje koje treba da se modifikuje ili proširi, mogu se osloniti na ekspertizu Saginih inženjera pri migraciji fizičkih računara u virtuelne, prelasku na novu generaciju proizvoda za virtuelizaciju ili promeni platforme.

Saga od implementacije virtuelizacije nudi:

  • Virtuelizaciju infrastrukture (servera), što predstavlja tehnologiju smeštanja dva ili više serverskih uređaja na jedan u cilju povećanja efikasnosti hardvera, jednostavnijeg održavanja kao i smanjenja kapitalnih i operativnih troškova.
  • Virtuelizaciju klijenata (desktopa), odnosno tehnologiju kojom se klijentski operativni sistemi smeštaju na centralnu lokaciju. Klijenti sa svojih radnih stanica pristupaju radnom okruženju uz pomoć RDP mrežnog protokola i remote desktop klijenta. Pogodnost ovog rešenja ogleda se u smanjenju troškova za administraciju, uštedi električne energije i prostora i inicijalnom ulaganju u hardver.
  • Virtuelizaciju aplikacija, što podrazumeva softversku tehnologiju za upravljanje, dostupnost aplikacija i rešavanju problema kompatibilnosti između različitih operativnih sistema.

Očekivanja klijenata su da sledeći sistem radi bolje od prethodnog, da bude lakši za održavanje, obezbedi otpornost na softverske i hardverske otkaze, pruži podrška za sve periferijske uređaje, da se smanji utrošak resursa i automatski oporavak u slučaju kvara, a sve to današnja tehnologija pruža.

Na kraju je zaključeno da kada je virtuelizacija u pitanju, više nije pitanje šta će biti, već kada će biti virtuelizovano.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: