BIZIT plus

Napredno filtriranje uz pomoć funkcije FILTER

Napredno filtriranje je opcija koja dosta dugo postoji u Excel-u ali, po mišljenju autora, postala je prevaziđena. Ukoliko želimo da, na lak način, filtriramo podatke iz izabranog opsega iskoristićemo funkciju FILTER.

Funkcija FILTER je relativno nova, a na raspolaganju je korisnicima Microsoft365 pretplate. Na osnovu zadatog opsega, kriterijuma i vrednosti koja se prikazuje ukoliko nema rezultata ona vraća filtriranu tabelu. Sintaksa ove funkcije:

FILTER (<opseg>;<filter>;[<vrednost ako nema rezultata>])

Kako se ona koristi? Na primer, ako želite da prikažete sve referente prodaje iz tabele sa podacima o platama zaposlenih potrebno je napisati sledeći izraz:

=FILTER(A3:E22;D3:D22=”Referent prodaje”;””)

PCPress.rs Image

Ova funkcija podržava i više kriterijuma filtriranja. Dovoljno je samo da ih redom navedete u zagradama, a između njih upišete znak množenja. Na primer, ako želite da prikažete sve referente prodaje koji se prezivaju Savić napisaćete formulu:

=FILTER(A3:E22;(D3:D22=”Referent prodaje”)*(C3:C22=”Savić”);””)

PCPress.rs Image

Funkciju FILTER možete kombinovati sa drugim funkcijama. Jedan od najboljih primera je kada je upotrebimo u kombinaciji sa funkcijom SORT. Ako želite da prikažete sve referente prodaje, uređene prema imenu u rastućem redosledu, napisaćete iskaz:

Pročitajte i:  Excel funkcije SORT i SORTBY

=SORT(FILTER(B3:E22;D3:D22=”Referent prodaje”;””))

PCPress.rs Image
Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *