BIZIT plus

Nobelova nagrada pronalazačima CCD senzora

large-nobel_WDva fizičara, Willard S. Boyle i George E. Smith, koji su učestvovali u pronalasku CCD senzora, podeliće ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku sa timom kome se nagrada dodeljuje za dostignuća u prenosu svetla optičkim vlaknima. Tako će svako od njih dobiti po četvrtinu pozamašne sume od 1,4 miliona dolara.
Boyle i Smith konstruisali su 1969. godine poluprovodničko fotoosetljivo kolo (Charge Coupled Device) radeći u Bell laboratorijama na projektu solid-state video kamere. Tako su razvili prvu upotrebljivu tehnologiju za digitalno snimanje slike.
CCD senzor koristi foto-električni efekt kojim se svetlo transformiše u električni signal. Efekat je teorijski obrazložio Albert Einstein i za to, davne 1921. godine, takođe dobio Nobelovu nagradu. Izazov u konstrukciji ovog kola svodio se zapravo na to da se zabeležen signal sa cele površine senzora pročita za  što kraće vreme.

CCD-izumitelji

Ovaj pronalazak izazvao je pravu industrijsku revoluciju, jer se svetlost sada mogla snimati elektronski a ne isključivo na filmu. To je znatno olakšalo obradu i distribuciju snimljenih sadržaja pa je digitalno beleženje slike vrlo brzo postalo nezamenjiv postupak koji je foto i video snimanje još više približio širokim masama i postalo važan deo mnogih ozbiljnijih industrijskih i naučnih uređaja (medicina, astronomija…).

Facebook komentari:
Računari i Galaksija