BIZIT plus

Notebook 2008 – kraj

Notebook2008-1

Veliki pregled tržišta prenosivih računara u priveden je kraju. Detalje o karakteristikama 25 reprezentativnih predstavnika nove generacije prenosivih računara, možete da čitate u narednom izdanju časopisa “PC” koji će se na kioscima pojaviti 29. novembra 2008. godine.

U tekstu pod naslovom “Brzi, šte­dji­vi i opremljeni”, naši urednici Aleksandar Veljković i Bojan Stanojević zaključuju da “naj­no­vi­ju ge­ne­ra­ci­ju pre­no­si­vih računa­ra kra­se brži i ener­get­ski efi­ka­sni­ji pro­ce­so­ri, veći me­mo­rij­ski ka­pa­ci­te­ti i ne­ki pri­ključci ko­je u ovoj ka­te­go­ri­ji ra­ni­je ni­smo sre­ta­li. Za­to, sto­ni računa­ri… čuvaj­te se!”

Čak i ako se vaš favorit među prenosnim računarima ne nalazi u ovom pregledu, biće vam od koristi mnogobrojni saveti o tome kako da izaberete pravi model u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

Tri priložena grafikona odslikavaju zastupljenost proizvođača, ugrađenih procesora i ugrađenih grafičkih adaptera među modelima koji su se našli na našem pregledu.

Notebook2008-2

Notebook2008-3

Izvor: PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca